6Б клас

Історія пар.39 скласти історичний портрет А. Македонського (пам’ятка стор.182) письмово
Пар. 40 запитання з 1 по 5 стор. 185 письмово

Біологія Пар.30-31 чит.,консп.
Ст 137 табл.пис.