Пояснювальна записка
Загальні заходи

Середня загальноосвітня школа № 281 м. Києва – загальноосвітній навчальний заклад, що знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста Києва.
В школі 43 класи, де навчається 1136 учнів, з них:
І ступінь (початкова школа) – 22 класи; з них підготовчий клас – 1 , спеціальних класів – 4 (1Г, 2Г, 3Г, 4Г) та інклюзивний клас – 1 (1В);
ІІ ступінь (середня школа) – 19 класів; з них з поглибленим вивченням окремих предметів – 5 (5Б,6А,8А, 8В, 9А): 5Б,8А – з поглибленим вивченням іноземних мов; 6А,8В, 9А – з поглибленим вивченням предметів технічного (інженерного) циклу; 6А,6Г- інклюзивні класи для дітей з особливими освітніми потребами; 5Г,7Г – спеціальні класи для дітей зі зниженим зором.
ІІІ ступінь (старша школа) – 2 класи; з них – 11А клас з різнопрофільними групами(з поглибленим вивченням математики та історії з українською мовою).
Керуючись ст. 15, 16 Закону України “Про загальну середню освіту”, п. 31 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 778 від 27.08.2010 , листом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 1/9-315 “Про структуру 2017-2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів”, робочий навчальний план розроблено на основі Типових навчальних планів:
• Для 1А, 1Б, 1В, 1Д, 2А, 2Б, 2В, 2Д, 2Е, 3А, 3Б, 3В, 3Д, 4Б, 4В, 4Д класів – за Типовим навчальним планом початкової школи з українською мовою навчання (додаток 1 до наказу Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України № 572 від 10.06.2011, із змінами згідно з наказом МОН України № 460 від 16.04.2014 ). У 1В інклюзивному класі корекційна складова індивідуального робочого навчального плану – за додатком 8 до наказу МОН України №80 від 28.01.2014 зі змінами згідно з наказами МОН України №133 від 11.02.2014 та №828 від 17.07.2014.
• Для 4А класу – за Типовим навчальним планом початкової школи з українською мовою навчання з вивченням російської чи іншої мови національної меншини (додаток 2 до наказу Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України № 572 від 10.06.2011, із змінами згідно з наказом МОН України № 460 від 16.04.2014 ).
• Для підготовчого класу – за Типовим навчальним планом початкової школи для дітей із затримкою психічного розвитку з навчанням українською мовою (додаток 10 до наказу Міністерства освіти і науки № 80 від 28.01.2014 року).
• Для 1Г, 2Г, 3Г, 4Г спеціальних класів для дітей зі зниженим зором – за Типовим навчальним планом початкової школи для дітей із зниженим зором з навчанням українською мовою (додаток 2 до наказ у Міністерства освіти та науки України № 80 від 28.01.2014 ) зі змінами згідно з наказами МОН України № 133 від 11.02.2014 та № 828 від 17.07.2014.
• Для 5А, 5В, 5Д, 6В, 7А, 7Б, 7В класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання, затвердженими наказом МОН України № 409 від 03.04.2012,в редакції наказу Міністерства освіти та науки України №664 від 29.05.2014 із змінами згідно наказів Міністерства освіти та науки України № 1465 від 12.12.2014 , № 518 від 08.03.2015, № 855 від 07.08.2015 (додаток № 1).
• Для 5Б класу за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання, затвердженими наказом МОН України №409 від 03.04.2012,в редакції наказу Міністерства освіти та науки України №664 від 29.05.2014 із змінами згідно наказів Міністерства освіти та науки України № 1465 від 12.12.2014 , № 518 від 08.03.2015, № 855 від 07.08.2015 (додаток № 8,3).
• Для 6А інклюзивного класу – за Типовими навчальними планами спеціалізованих навчальних закладів з навчанням українською мовою і поглибленим вивченням предметів технічного (інженерного) циклу, затвердженим наказом МОН України № 409 від 03.04.2012,в редакції наказу Міністерства освіти та науки України № 664 від 29.05.2014 із змінами згідно наказів Міністерства освіти та науки України № 1465 від 12.12.2014, № 518 від 08.03.2015, № 855 від 07.08.2015 (додаток №8, 5) та наказом МОН України № 504 від 22.04.2014 (в редакції наказу Міністерства та науки України № 701 від 11.06.2014), із змінами згідно наказів Міністерства та науки України № 651 від 19.06.2015та №799 від 07.06.2017 (додаток № 11)
• Для 6Б та 9В класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою і вивченням двох іноземних мов, затвердженими наказом МОН України № 409 від 03.04.2012,в редакції наказу Міністерства освіти та науки України від 29.05.2014 із змінами згідно наказу Міністерства освіти та науки України № 664 від 12.12.2014 № 1465, (додаток № 10).
• Для 6Г інклюзивного класу – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання, затвердженими наказом МОН України № 409 від 03.04.2012,в редакції наказу Міністерства освіти та науки України №664 від 29.05.2014 із змінами згідно наказів Міністерства освіти та науки України № 1465 від 12.12.2014 , № 518 від 08.03.2015, № 855 від 07.08.2015 (додаток № 1) та наказом МОН України № 504 від 22.04.2014 (в редакції наказу Міністерства та науки України № 701 від 11.06.2014), із змінами згідно наказів Міністерства та науки України № 651 від 19.06.2015 та №799 від 07.06.2017 (додаток №3)
• Для 5Г, 7Г спеціальних класів – за типовим навчальним планом спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня для дітей зі зниженим зором з українською мовою навчання, затвердженими наказом МОН України № 504 від 22.04.2014 (в редакції наказу Міністерства та науки України № 701 від 11.06.2014), із змінами згідно наказів Міністерства та науки України № 651 від 19.06.2015 та №799 від 07.06.2017 (додаток №3)
• Для 8А класу – за Типовим навчальним планом спеціалізованих шкіл з навчанням українською мовою і поглибленим вивченням іноземних мов, затвердженими наказом МОН молоді та спорту України № 409 від 03.04.2012 (в редакції наказу Міністерства освіти та науки України № 664 від 29.05.2014 ), із змінами згідно наказів Міністерства освіти та науки України № 1465 від 12.12.2014, № 518 від 08.03.2015 та № 855 від 07.08.2015 (додаток № 8,3).
• Для 8Б, 9Б класів – за Типовим навчальним планом загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання і вивченням мови національної меншини, затвердженими наказом МОН молоді та спорту України № 409 від 03.04.2012 (в редакції наказу Міністерства освіти та науки України № 664 від 29.05.2014, із змінами згідно наказів Міністерства освіти та науки України № 1465 від 12.12.2014 , № 518 від 08.03.2015 та № 855 від 07.08.2015 (додаток № 12).
• Для 8В, 9А класів – за Типовим навчальним планом спеціалізованих шкіл з навчанням українською мовою і поглибленим вивченням предметів технічного (інженерного) циклу, затвердженими наказом МОН молоді та спорту України № 409 від 03.04.2012 (в редакції наказу Міністерства освіти та науки України № 664 від 29.05.2014), із змінами згідно наказу Міністерства освіти та науки України № 1465 від 12.12.2014, № 518 від 08.03.2015 та № 855 від 07.08.2015 (додаток № 8,5).
• Для 10А класу – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (універсальний профіль), затвердженими наказом МОН України № 834 від 27.08.2010, зі змінами, внесеними наказами МОН України № 657 від 29.05.2014, № 518 від 08.03.2015, № 855 від 07.08.2015 (Додаток № 2).
• Для 11А класу – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (природничо-математичний напрям), затвердженими наказом МОН України № 834 від 27.08.2010, зі змінами, внесеними наказами МОН України № 657 від 29.05.2014, № 518 від 08.03.2015, № 855 від 07.08.2015 (додаток № 13).
Навчальний план розраховано на розвиток природних здібностей, нахилів, логічного мислення і загальнокультурного розвитку учнів, збагачення їх духовного та емоційного світу. Система індивідуальних занять, спецкурсів, додаткових занять і факультативів дозволяє організувати навчально-виховний процес з урахуванням спеціального обдарування дітей за принципами особистісно-орієнтованої системи, формує навички правової поведінки у суспільстві, інформаційну культуру і мислення.

Робочий навчальний план охоплює інваріантну частину, сформовану на державному рівні та варіативну частину, у якій передбачено додаткові години на предмети інваріантної частини, предмети та курси за вибором, факультативні, індивідуальні чи групові заняття.

Порядок вивчення окремих предметів.

Інваріантну складову взято без змін.

Початкова школа.

Години варіативної частини в загальноосвітніх класах використані на:
– збільшення годин на предмети інваріантної складової:
• Іноземна мова (англійська):
◦ 1А, 1Б, 1Д, 2А, 2Б, 2В, 2Д, 2Е, 3А, 3В, 3Д (Додаток № 2), 1В (Додаток №3, №3.1), 4А (Додаток № 5), 4Б, 4В,4Д (Додаток №6), 2Г, 3Г (Додаток №7) – 1 година на тиждень.
◦ 3Б (Додаток № 4) – 2 години на тиждень.
• Українська мова:
• Підготовчий клас (додаток №1), 1Г, 2Г,3Г (Додаток № 7) – 1 година на тиждень,
◦ 4Г (Додаток № 7) – 2 години на тиждень;
• Математика:
• Підготовчий клас (додаток №1) – 1 година на тиждень

– курси за вибором
• логіка:
• 1А, 1Б, 1Д, 2А, 2Б, 2В, 2Д, 2Е, 3А, 3В, 3Д (Додаток № 2),
◦ 4Б, 4В,4Д (Додаток № 6) – 1 година на тиждень.
• Основи споживчих знань:
◦ 1В (Додаток № 3, № 3.1),
– корекційно-розвиткові заняття:
• 1Г,2Г,3Г, 4Г (Додаток № 7)
◦ Лікувальна фізкультура – 2 години;
◦ Ритміка – 1 година;
◦ Соціально-побутове орієнтування – 3 години;
◦ Розвиток мовлення – 3 години;
◦ Корекція вад розвитку – у 1Г класі – 3 години, у 2Г,3Г, 4Г класах – 4 години;
• 1В (Додаток №3.1)
• Корекція розвитку – 2 години;
• Корекція мовлення – 3 години;
• Лікувальна фізкультура (ритміка) – 1 година.
• Підготовчий клас (Додаток №1):
• Корекція розвитку – 3 години;
• Ритміка – 2 години;
• Розвиток мовлення – 5 годин.
У 1-4 х класах викладатимуться окремі курси «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво», крім 4А класу.
У 4-А класі «Російська мова» викладатиметься за оновленими навчальними програмами для початкової школи 1- 4 класи, затвердженими Колегією МОН України 04.08.2016 року, «Російська мова 1- 4 класи для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання.». Укладачі: Лапшина І.М., Ґудзик І.П., Вербецька О.В., Купцова Л.Г.
Курс за вибором «Логіка»(1 година) – відповідно до програми О.Митника затвердженої Листом МОН України від 25.07.2008 №1/11-3478.
Курс «Основи споживчих знань» у 1-В класі – відповідно до програми для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів Гільберта Т.В., затвердженої Листом МОН України від 28.12.2007 №1.4/18-Г-2099.
З «Фізичної культури» учні 1-4 класів вивчатимуть такі способи рухової діяльності: 1.Вправи для формування культури рухів з елементами гімнастики; 2.Вправи для оволодіння навичками пересувань; 3.Вправи для опанування навичками володіння м’ячем; 4.Стрибкові вправи; 5.Ігри для активного відпочинку; 6.Вправи для розвитку фізичних якостей; 7.Вправи для формування постави і профілактики плоскостопості.

Основна школа

– за рахунок варіативної частини збільшено години на предмети інваріантної частини:

• Математика :
◦ 5А, 5В, 5Д (Додаток № 8), 6В (Додаток № 13), 6Г (Додаток № 14,№ 14.1, №14.2) – 1 година;
• Алгебра:
• 7А (Додаток №15), 9А(Додаток №20) – 1 година;
• Іноземна мова (англійська):
• 5В Додаток № 8), 5Б (Додаток №9), 6А (Додаток № 11, № 11.1), 8Б, 9Б (Додаток № 19), 9В (Додаток № 21) – 1 година;
6Б (Додаток № 12), 6Г (Додаток № 14, № 14.1, №14.2), 8А (Додаток №18) – 2 години;
• Українська мова:
◦ 5А, 5В, 5Д(Додаток № 8), 6А (Додаток №11, №11.1),
6Б (Додаток № 12), 6В (Додаток № 13), 6Г (Додаток №14, №14.1, №14.2), 7А (Додаток № 15) – 0,5 години;
◦ 8Б, 9Б (Додаток № 19), 9В(Додаток №21) – 1 година;
◦ 7Б ,7В (Додаток № 16) – 1,5 години;
• Історія України:
◦ 8Б (Додаток № 19)– 0,5 години.

– упроваджено курси за вибором:
• Російська мова/ німецька мова:
◦ 8В (Додаток № 20) – 2/2 години;
• курс «Мій Київ» :
5А, 5В, 5Д (додаток № 8), 5Б (Додаток № 9), 5Г (Додаток № 10 ) –
1 година;
• Початки економіки:
5Д (Додаток № 8), 6В (Додаток № 13) – 1 година;
• Екологічне виховання:
6В (Додаток № 13)-1 година;
• Громадянська освіта :
7Г (Додаток № 17) – 1 година.

– факультативні заняття:
• Цікава математика:
5А (Додаток № 8), 6А (Додаток № 11, № 11.1), 7А (Додаток № 15), – 1 година;
• Російська мова :
7Б, 7В (Додаток № 16) – 1 година;
• Історія України:
8Б (Додаток № 19) – 1 година;
▪ Цікава англійська мова :
6Б (Додаток № 12) – 1 година;
– корекційно-розвиткові заняття:
6-А (Додаток № 11.1):
▪ Корекція мовлення – 3 години;
▪ Лікувальна фізкультура – 1 година;
6-Г (Додаток № 14.1):
• Корекція мовлення – 2 години;
• Логоритмика – 1 година;
• Лікувальна фізкультура -1 година;
6-Г (Додаток № 14.2):
• Соціально-побутове орієнтування –1 години;
• Розвиток мовлення – 2 години;
• Лікувальна фізкультура (Ритміка )–1 години;
5-Г (Додаток №10), 7-Г (Додаток №17):
• Соціально-побутове орієнтування – 2 години;
• Розвиток мовлення – 2 години;
• Лікувальна фізкультура (Ритміка )– 2 години;

У 5-7-х класах викладатимуть окремі курси «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво», крім 5Б класу.
У межах галузі «Суспільствознавство» в 5-му класі учні вивчають курс «Історія України (Вступ до історії), у 6-му — інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України».

У 7-11-х класах у межах освітньої галузі «Математика» вивчаються «Алгебра» та «Геометрія».

Враховуючи кадрове та матеріально-технічне забезпечення обрано такі модулі для вивчення предмету «Фізична культура»: 5-8 класи – легка атлетика, футбол, баскетбол, волейбол, гімнастика; 9 класи – легка атлетика, футбол, баскетбол, гімнастика.

Варіативні модулі для вивчення предмета «Трудове навчання» освітньої галузі «Технології» буде обрано відповідно до чинної навчальної програми та з урахуванням кадрового, матеріально-технічного забезпечення, поділу класів на групи.
У 9В класі російська/німецька мови вивчаються по 2 години на тиждень у кожній підгрупі.
Робочі навчальні плани для 5Б,6А,8А,8В та 9А класів з поглибленим вивченням окремих предметів побудовані з урахуванням освітніх запитів споживачів освітніх послуг, матеріально-технічного забезпечення школи та наявності відповідних фахівців шляхом комбінування додатків таким чином:
5Б,8А класи – додатки 8,3 (поглиблене вивчення іноземних мов);
6А,8В,9А класи – додатки 8,5 (поглиблене вивчення предметів технічного(інженерного) циклу).
Години на вивчення спеціалізованих навчальних предметів вказаних вище класів розподілено таким чином:
5Б клас (3,5 годин) – англійська мова -1 година, українська мова -0,5 годин, німецька мова – 2 години;
6А клас(4 години) – технічна творчість – 2 години, мистецтво – 1 година, математика – 1 година;
8А клас (3,5 години) – німецька мова – 2 години, українська мова – 1 година, історія України – 0,5 годин;
8В клас (3,5 години) – креслення -1 година, технічна творчість – 1 година, комп’ютерна графіка – 1 година, алгебра – 0,5 годин;
9А клас (3 години) – технічна творчість -1 година, комп’ютерна графіка – 1година, алгебра – 1година.
Упровадження курсів за вибором та факультативів:
5 класи:
▪ 1 година курсу «Мій Київ» на виконання наказу РУО від 19.04.2005 №153 «Про викладання інтегрованого курсу «Мій Київ» в загальноосвітніх навчальних закладах Святошинського району м.Києва».
5Д, 6В класи:
▪ 1 година курсу «Початки економіки» за програмою «Подорож в світ економіки» Т.Г.Гільберг, Г.В.Думанська, Л.О.Іващенко (Лист МОН України №1/11-9007 від 29.12.2007).
6В клас:
▪ 1 година «Екологічного виховання» за програмами: «Екологічна абетка 5-6 класи» Віркун В.О., Єршова О.Б. та «Знайомство з екологією 5-6 клас» Палюховська О.М., Гварадзе Л.А. (додаток 3 до Листа МОН України №1/9-343 від 01.07.2014) .

8В клас:
▪ 2 години курсу «Російська мова» за програмою для загальноосвітніх навчальних закладів Фролова Т.Я. (Лист МОН України №1/12-2645 від 13.07.2005).
7Г клас:
▪ 1 година курсу «Громадянська освіта» за програмою курсу «Живи за правилами» Ремех Т. (Лист МОН України №1/11-11414
від 29.08.216).
5А, 6А, 7А класи:
▪ 1 година факультативу «Цікава математика» за програмами схваленими для використання у загальноосвітніх навчальних закладах науково-методичною комісією з математики НМР з питань освіти МОН України (протокол №4 від 24.06.2010).
7Б, 7В класи:
▪ 1 година факультативу «Російська мова» за навчальною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою «Російська мова. Факультативний курс.5-9 класи» (автор Крюченкова О.Ю.) (Лист МОН України №1/11-11508
від 15.07.2013).
8Б клас:
▪ 1 година факультативу «Історія України» за програмою «Визначні постаті України середини XVI-XVIII ст.» Лівун Н., Островський В. (Лист МОН України №1/11-11414 від 29.08.2016).
6Б клас:
▪ 1 година факультативу «Цікава англійська мова» за авторською програмою факультативного курсу з англійської мови А.Несвіт, Г.Ворон, Р.Левіт, Н.Беленя «Навчання ситуативного спілкування» для учнів 6-7 класів загальноосвітніх навчальних закладів (допрофільна підготовка) (Лист МОН України №1.4/18-Г-781 від 23.11.2011).

Пояснювальна записка
до робочого навчального плану для учнів з особливими освітніми потребами, які навчаються в 6А інклюзивному класі з поглибленим вивченням предметів технічного(інженерного) циклу, 6Г інклюзивному класах

Пояснювальна записка
Відповідно до листів Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 1/9-315 «Про структуру 2017 – 2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів» та від 14.06.2017 № 1/9-325 « Про роботу з учнями з особливими освітніми потребами у 2017/2018 навчальному році» робочі навчальні плани на 2017-2018 навчальний рік для дітей з особливими освітніми потребами складаються за Типовими навчальними планами спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженими наказом МОН України № 504 від 22.04.2014 (зі змінами, внесеними наказами МОН України № 701 від 11.06.2014 та №799 від 07.06.2017).
Індивідуальність робочих навчальних планів для учнів з особливими освітніми потребами, які навчаються в 6А інклюзивному класі з поглибленим вивченням окремих предметів (технічного (інженерного) циклу) та 6Г інклюзивному класі полягає в тому, що при їх складанні за основу взято Типові навчальні плани Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 409 від 03.04.2012 (в редакції наказу Міністерства освіти і науки України № 664 від 29.05.2014 р, зі змінами згідно наказів МОН України №1465 від 12. 12. 2014, № 518 від 08.03.2015 та № 855 від 07.08.2015).
Забезпечуючи правові засади подальшого розвитку системи освіти в частині створення умов для навчання, реабілітації, соціальної адаптації, інтеграції в суспільство дітей з особливими освітніми потребами, з метою переходу від спеціальних класів школи І ступеня до інклюзивної освіти школи ІІ ступеня, враховуючи освітні запити споживачів освітніх послуг (Наказ Департаменту освіти і науки, молоді та спорту № 473 від 01.09.2014), з метою поширення інноваційного досвіду та відповідно до рішення педагогічної ради закладу від 16.06.2016 р. протокол № 12 з 2016-2017 навчального року було відкрито інклюзивні класи з поглибленим вивченням предметів технічного (інженерного) циклу(5А) та з вивченням української та англійської мов (5Г).
Ці класи надають можливість мотивації дітей з особливими освітніми потребами і здорових однолітків навчатися в інтегрованих умовах.
Згідно з рішенням спільного засідання педагогічної ради та ради школи протокол № 5 від 26 червня 2017 року було ухвалено рішення про складання робочих навчальних планів для учнів з особливими освітніми потребами, які навчаються в 6А інклюзивному класі з поглибленим вивченням окремих предметів (технічного (інженерного) циклу) шляхом комбінування додатків №8 та №5, а в 6Г інклюзивному класі відповідно до додатку № 1 наказу Міністерства освіти і науки,молоді та спорту України № 409 від 03.04.2012 (в редакції наказу Міністерства освіти і науки України № 664 від 29.05.2014, зі змінами згідно наказів МОН України №1465 від 12. 12 2014, № 518 від 08.03.2015, № 855 від 07.08.2015) та з використанням корекційно – розвиткових занять для учнів з особливими освітніми потребами, які навчаються в 6А та 6Г інклюзивних класах проводити відповідно до наказу МОН України №504 від 22.04.2014 зі змінами, внесеними наказами МОН України №701 від 11.06.2014 та №799 від 07.06.2017 у частині корекційно-розвиткових занять(6А клас – додаток №11, 6Г клас – додаток №3,№11) .

Навчально-виховний процес здійснюється за навчальними програмами та підручниками, затвердженими Міністерством освіти і науки України. Інваріантна складова робочих навчальних планів, сформована на державному рівні, забезпечує реалізацію змісту освіти на рівні Державного стандарту та включає проведення корекційно-розвиткових занять.
Враховуючи висновки та рекомендації КМПМПК щодо навчання за загальноосвітньою програмою, для корекції та реабілітації порушень будуть проводитись корекційно-розвиткові заняття.
Зміст корекційно-розвиткової роботи передбачає здійснення корекції порушень у фізичному та психічному розвитку учнів з особливими освітніми потребами та реалізується через спеціальні заняття.
Корекційна допомога в оволодінні Державною програмою освіти
надається вчителями-тифлопедагогами, практичним психологом, соціальним педагогом, логопедом, асистентами вчителя, інструктором ЛФК.
Години корекційно-розвиткових занять не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження, що передбачено наказом МОН України № 504 від 22.04.2014 зі змінами.
Індивідуальні навчальні плани інклюзивних 6А та 6Г класів обговорені та погоджені на засіданні методичного об’єднання вчителів дефектологів та асистентів педагогів і педагогічною радою школи (протокол №5 від 26.06.2017).

Старша школа
– за рахунок варіативної частини збільшено години на предмети інваріантної частини:
• Алгебра:
◦ 10А (Додаток № 22) – 2 години;
• Іноземна мова (англійська):
◦ 10А (Додаток № 22) – 0,5 години;
• Українська мова:
◦ 10А (Додаток № 22) – 2 години;
• Історія України:
◦ 10А (Додаток № 22) – 0,5 години;

– факультативи:
• Математика:
• 10А (Додаток № 22) – 1 година;
• Київський вальс:
◦ 11А (Додаток № 23) – 1 година;
• Уроки для сталого розвитку:
◦ 10А (Додаток № 25) – 2 години;
У межах галузі «Математика» в 11-му класі учні вивчають окремі курси «Алгебра» та «Геометрія» .
Враховуючи кадрове та матеріально-технічне забезпечення обрано такі модулі для вивчення предмету «Фізична культура»: 10-11 класи (хлопці) – легка атлетика, футбол, волейбол; 10-11 класи (дівчата) – легка атлетика, волейбол, гімнастика.
Варіативні модулі для вивчення предмета «Технології» було обрано відповідно до чинної навчальної програми та з урахуванням кадрового, матеріально-технічного забезпечення, поділу класів на групи.

Робочий навчальний план для 11А класу розроблено з урахуванням освітніх запитів споживачів освітніх послуг, з урахуванням матеріально-технічного та кадрового забезпечення, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 834 від 27.08.2010 зі змінами згідно наказу МОН України № 657 від 29.05.2014, наказу МОН України № 518 від 08.03.2015, №855 від 07.08.2015 додаток № 13 з різнопрофільними групами з поглибленим вивченням математики та історії України з українською мовою.
Години математики (3 години) для усього класу перерозподілено таким чином: українська мова – 2 години, історія України – 1 година.
За рахунок години всесвітньої історії збільшено години на вивчення історії України та додано 1 годину на вивчення української мови.
За рахунок варіативної частини та відповідно до заяв батьків та освітніх запитів учнів введено вивчення факультативного курсу:
«Київський вальс» – 1 година (за Програмою, розробленою Центром виховних технологій КМПУ імені Б.Грінченко, автор Т.Білок, затвердженою наказом МОН України №16-3/1099 від 04.10.2004 ).

Упровадження курсів за вибором та факультативів:
10А клас:
– 1 година факультативу «Математика» за програмами, схваленими для використання у загальноосвітніх навчальних закладах науково-методичною комісією з математики НМР з питань освіти МОН України (протокол №4 від 24.06.2010);
– 1 година факультативу «Уроки для сталого розвитку» за програмою, схваленою до використання в загальноосвітніх навчальних закладах Науково-методичною радою з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (протокол №1 від 23.05.2011).

Предмети інваріантної складової робочого навчального плану, що не мають повної кількості годин(0.5,1.5…), будуть викладатися протягом навчального року за розкладом. Загальна кількість годин інваріантної частини використана з дотриманням гранично допустимого навантаження учнів відповідно до вимог Державного стандарту освіти (години з фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів).

Таким чином використано можливості розподілу інваріантної і варіативної частини на кінцевий вихід навантаження учнів:
1клас – 20 годин 5 клас – 28 годин 9 клас – 33 години
2 клас – 22 години 6 клас – 31 година 10 клас – 33 години
3 клас – 23 години 7 клас – 32 години 11 клас – 33 години
4 клас – 23 години 8 клас – 33 годин

Режим роботи школи.
Робочий навчальний план середньої загальноосвітньої школи № 281 зорієнтовано на роботу навчального закладу з українською мовою навчання за 5-денним навчальним тижнем.
Початок навчальних занять о 8-30.
Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюється відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту”.
Тривалість уроків:
• Для учнів 1 класів – 35 хвилин;
• Для учнів 2-4 класів – 40 хвилин;
• Для учнів 5-11 класів – 45 хвилин.
Відповідно до наказу Міністерства освіти та науки України № 329 від 13.04.2011 зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти та науки України № 1009 від 19.08.2016 оцінювання навчальних досягнень учнів 1 класів здійснюється вербально, у 2-11 –х класах – за 12-бальною шкалою (2 класи оцінювання проводиться з другого семестру згідно рішення педради №4 від 26.06.2017).
Відповідно до листа МОН України від 24.05.2013 № 1/9-368 “Про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі ” оцінювання учнів 5-х класів протягом вересня проводиться вербально без виставлення оцінок.
Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 128 від 20.02.2002. А саме: українська мова -1-11 класи, інформатика – 2-11 класи, іноземна мова -1-11 класи, фізична культура – 10-11 класи, трудове навчання – 5-9 класи, Захист Вітчизни -10-11 класи.

Структура навчального року.

Відповідно до ст. 16 Закону України «Про загальну середню освіту», до листів Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 1/9-315 «Про структуру 2017 – 2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів» навчальний рік розпочинається 1 вересня святом – День Знань і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.
Тривалість канікул протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів без врахування днів, коли діти припинятимуть навчання з незалежних від них причин ( карантин, температурний режим тощо).

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

• Перший семестр – з 1 вересня по 22 грудня 2017 року;
◦ Осінні канікули – з 30 жовтня по 05 листопада
2017 року;
◦ Зимові канікули – з 25 грудня 2017 року по 09 січня 2018 року;
• Другий семестр – з 10 січня по 31 травня 2018 року;
◦ Весняні канікули – з 26 березня по 01 квітня 2018 року.

Згідно з рішенням педагогічної ради № 4 від 26.06.2017 проведення навчальної практики та екскурсій вважати недоцільним.

Державна підсумкова атестація випускників (орієнтовно):
• Початкової школи : 09-18 травня 2018 року;
• Основної школи : 04-14 червня 2018 року;
• Старшої: 23 травня по 15 червня 2018 року;

Директор школи Л.Я.Цимбал
Додаток № 1
до наказу Міністерства освіти і науки
№ 80 від 28.01.2014 року,
додаток №10

Робочий навчальний план
підготовчого класу
для дітей із затримкою психічного розвитку
з навчанням українською мовою

№ з/п
Навчальні предмети
Кількість годин на тиждень
1
Українська мова
7+1
2
Математика
4+1
3
Природознавство
2
4
Фізична культура
1
5
Основи здоров’я
1
6
Трудове навчання
1
7
Музичне мистецтво
1
8
Образотворче мистецтво
1
Разом
18+2
Корекційно-розвиткові заняття
Корекція розвитку
3
Ритміка
2
Розвиток мовлення
5
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультації та групових занять

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня
20
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)
30

Директор школи Л.Я.Цимбал

Додаток № 2
до наказу МОНмолодьспорту України
№ 572 від 10.06.2011, із змінами
згідно з наказом МОН України
№ 460 від 16.04.2014 р,
додаток №1

Робочий навчальний план
1А, 1Б, 1Д, 2А, 2Б, 2В, 2Д, 2Е, 3А, 3В, 3Д класів
з українською мовою навчання

№ з/п
Навчальні предмети
Кількість годин на тиждень у 1А, 1Б, 1Д, класах
Кількість годин на тиждень у 2А, 2Б, 2В, 2Д, 2Е класах
Кількість годин на тиждень у 3А, 3В, 3Д класах
1
Українська мова
7
7
7
2
Іноземна мова (англ.)
1+1
2+1
2+1
3
Математика
4
4
4
4
Природознавство
2
2
2
5
Я у світі


1
6
Музичне мистецтво
1
1
1
7
Образотворче мистецтво
1
1
1
8
Трудове навчання
1
1
1
9
Інформатика

1
1
10
Основи здоров’я
1
1
1
11
Фізична культура
3
3
3
Разом
18+3+1
20+3+1
21+3+1
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультації та групових занять
1
1

1
Курс за вибором: Логіка
1
1
1
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня
20
22
23
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)
23
25

26

Директор школи Л.Я.Цимбал

Додаток № 3
до наказу МОНмолодьспорту України
№ 572 від 10.06.2011, із змінами
згідно з наказом МОН України
№ 460 від 16.04.2014 р,
додаток №1
Робочий навчальний план
інклюзивного 1В класу
з навчанням українською мовою

№ з/п
Навчальні предмети
Кількість годин на тиждень у 1В класі
1
Українська мова
7
2
Іноземна мова (англ.)
1+1
3
Математика
4
4
Природознавство
2
5
Музичне мистецтво
1
6
Образотворче мистецтво
1
7
Трудове навчання
1
8
Основи здоров’я
1
9
Фізична культура
3
Разом
18+3+1
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультації та групових занять
1
Курс за вибором: : Основи споживчих знань
1
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня
20
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)
23

Директор школи Л.Я.Цимбал

Додаток № 3.1
до наказу МОНмолодьспорту України
№ 572 від 10.06.2011, із змінами
згідно з наказом МОН України
№ 460 від 16.04.2014 р,
до наказу МОН №80 від28.01.2014
додаток №8
Індивідуальний робочий навчальний план
для учня інклюзивного 1В класу з тяжкими порушеннями мовлення Овчаренка Тимофія Олександровича
з навчанням українською мовою
№ з/п
Навчальні предмети
Кількість годин на тиждень у 1В класі
1
Українська мова
7
2
Іноземна мова (англ.)
1+1
3
Математика
4
4
Природознавство
2
5
Музичне мистецтво
1
6
Образотворче мистецтво
1
7
Трудове навчання
1
8
Основи здоров’я
1
9
Фізична культура
3
Разом
18+3+1
Корекційно-розвиткові заняття
Не входять у гранично допустиме навантаження
Корекція розвитку
2
Корекція мовлення
3
Лікувальна фізкультура (ритміка)
1
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультації та групових занять
1
Курс за вибором: Основи споживчих знань
1
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня
20
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)
29

Директор школи Л.Я.Цимбал

Додаток №4

до наказу МОНмолодьспорту України
№ 572 від 10.06.2011, із змінами
згідно з наказом МОН України
№ 460 від 16.04.2014 р,
додаток №1

Робочий навчальний план
3Б класу
з українською мовою навчання
№ з/п
Навчальні предмети
Кількість годин на тиждень
1
Українська мова
7
2
Іноземна мова (англ.)
2+2
3
Математика
4
4
Природознавство
2

Я у світі
1
5
Музичне мистецтво
1
6
Образотворче мистецтво
1
7
Трудове навчання
1
8
Інформатика
1
9
Основи здоров’я
1
10
Фізична культура
3
Разом
21+3+2
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультації та групових занять

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня
23
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)
26

Директор школи Л.Я.Цимбал
Додаток № 5

до наказу МОНмолодьспорту України
№ 572 від 10.06.2011, із змінами
згідно з наказом МОН України
№ 460 від 16.04.2014 р,
додаток №2

Робочий навчальний план
для 4А класу
з українською мовою навчання з
вивченням російської чи іншої мови національної меншини

Директор школи Л.Я.Цимбал
Додаток № 6

до наказу МОНмолодьспорту України
№ 572 від 10.06.2011, із змінами
згідно з наказом МОН України
№ 460 від 16.04.2014 р,
додаток №1

Робочий навчальний план
4Б, 4В, 4Д класів
з українською мовою навчання
№ з/п
Навчальні предмети
Кількість годин на тиждень у
4Б, 4В, 4Д класах
1
Українська мова
7
2
Іноземна мова (англ.)
2+1
3
Математика
4
4
Природознавство
2
5
Я у світі
1
6
Музичне мистецтво
1
7
Образотворче мистецтво
1
8
Трудове навчання
1
9
Інформатика
1
10
Основи здоров’я
1
11
Фізична культура
3
Разом
21+3+1
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультації та групових занять
1
Курс вибором: Логіка
1
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня
23
Всього фінансується з бюджету (сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових)
26

Директор школи Л.Я.Цимбал

Додаток № 7

до наказу Міністерства освіти і науки України
№ 80 від 28.01.2014,
зі змінами, внесеними наказами МОН України
№ 133 від 11.02.2014
та № 828 від 15.07.2014
додаток № 2
Робочий навчальний план
1Г, 2Г, 3Г, 4Г класів
для дітей із зниженим зором
з навчанням українською мовою

Директор школи Л.Я.Цимбал
Додаток №8

до наказу Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
№ 409 від 03.04.2012 р.
(в редакції наказу Міністерства
освіти і науки України
№ 664 від 29.05.2014 р.)
із змінами згідно наказу МОН України № 1465 від 12.12.2014,
№ 855 від 07.08.2015
додаток 1

Робочий навчальний план
5А, 5В, 5Д класів
з навчанням українською мовою
Навчальні предметиУкраїнська мова
3,5+0,5
3,5+0,5
3,5+0,5
Українська література
2
2
2
Іноземна мова (англ.)
3
3+1
3
Зарубіжна література
2
2
2
Історія України
1
1
1
Музичне мистецтво
1
1
1
Образотворче мистецтво
1
1
1
Математика
4+1
4+1
4+1
Природознавство
2
2
2
Трудове навчання
2
2
2
Інформатика
1
1
1
Основи здоров’я
1
1
1
Фізична культура**
3
3
3
Разом:
23,5+3+1,5
23,5+3+2,5
23,5+3+1,5
Додатковий час на навчальні предмети факультативи, індивідуальні заняття та консультації
2
1
2
Курс за вибором: Мій Київ
Початки економіки
Факультативи: Цікава математика

1 –
1
1 – –
1 1 –
Гранично допустиме навчальне навантаження
28
28
28
Всього (без урахування поділу класів на групи)
27+3
27+3
27+3

Директор школи Л.Я.Цимбал

Додаток №9

до наказу Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
№ 409 від 03.04.2012 р
(в редакції наказу Міністерства
освіти і науки України
№ 664 від 29.05.2014 р.)
із змінами згідно наказів МОН України № 1465 від 12.12.2014,
№ 855 від 07.08.2015
додатки 8, 3

Робочий навчальний план
5Б класу
з навчанням українською мовою і поглибленим вивченням
окремих предметів ( іноземних мов)
Навчальні предмети

Українська мова
3,5+0,5
Українська література
2
Перша іноземна мова (англ.)
3+2
Зарубіжна література
2
Історія України
1
Мистецтво
1
Математика
4
Природознавство
2
Трудове навчання
2
Інформатика
1
Основи здоров’я
1
Фізична культура**
3
Друга іноземна мова(нім.)
2
Разом
26+3+1
Додатковий час на навчальні предмети факультативи, індивідуальні заняття та консультації:
1
Курс за вибором: Мій Київ
1
Гранично допустиме навчальне навантаження
28
Всього (без урахування поділу класів на групи)
28+3

Директор школи Л.Я.Цимбал

Додаток № 10

до наказу Міністерства освіти і науки України
№ 504 від 22.04.2014 ,
зі змінами, внесеними наказом М ОН України
№ 701 від 11.06.2014
додаток 3

Робочий навчальний план спеціального 5-Г класу
для дітей зі зниженим зором з українською мовою навчання

Навчальні предмети
Кількість годин на тиждень
Українська мова
4
Українська література
2
Перша іноземна мова (англ.)
3
Зарубіжна література
1
Історія України
1
Математика
4
Природознавство
1
Музичне мистецтво
1
Образотворче мистецтво
1
Трудове навчання
2
Інформатика
1
Основи здоров’я
1
Фізична культура
2
Разом
24
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації, з них:
1

Курс за вибором: Мій Київ
1
Гранично допустиме навчальне навантаження
25
Корекційно-розвиткові заняття
Не входять у гранично допустиме навантаження
Соціально-побутове орієнтування
2
Розвиток мовлення
2
Лікувальна фізкультура (ритміка)
2

Директор Л.Я. Цимбал

Додаток №11
до наказу Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України № 409 від 03.04.2012 р.
(в редакції наказу Міністерства освіти і науки України
№ 664 від 29.05.2014 р.)
із змінами згідно наказу МОН України № 1465 від 12.12.2014
додаток5
Робочий навчальний план
спеціалізованих шкіл з навчанням українською мовою і поглибленим вивченням предметів технічного (інженерного) циклу
для інклюзивного 6А класу

Навчальні предмети
Кількість годин на тиждень
Українська мова
3,5+0,5
Українська література
2
Іноземна мова (англ.)
2+1
Зарубіжна література
2
Історія України
1
Всесвітня історія
1
Образотворче мистецтво
1
Музичне мистецтво
+1
Математика
4+1
Біологія
2
Географія
2
Трудове навчання
2
Інформатика
1
Основи здоров’я
1
Фізична культура**
3
Технічна творчість
2
Разом
28,5+3+1,5
Додатковий час на навчальні предмети факультативи, індивідуальні заняття та консультації
1
Факультативи: Цікава математика
1
Гранично допустиме навчальне навантаження
31
Всього(безурахування поділу класів на групи)
31+3

Директор школи Л.Я.Цимбал
Додаток №11.1
до наказу Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України № 409 від 03.04.2012 р.
(в редакції наказу Міністерства освіти і науки України
№ 664 від 29.05.2014 р.)
із змінами згідно наказу МОН України № 1465 від 12.12.2014
додатки8, 5,
до наказу МОН України №504 від 22.04.2014,
зі змінами наказом МОН України № 701 від 11.06.2014, додаток 11

Індивідуальний навчальний план для учнів інклюзивного 6А класу
Донця Романа Сергійовича, Скорікова Олексія Артемовича,
Тулюлі Анастасії Олександрівни,
з навчанням українською мовою і поглибленим вивченням окремих предметів (технічного (інженерного) циклу)
Навчальні предмети
Кількість годин на тиждень
Українська мова
3,5+0,5
Українська література
2
Іноземна мова (англ.)
2+1
Зарубіжна література
2
Історія України
1
Всесвітня історія
1
Образотворче мистецтво
1
Музичне мистецтво
+1
Математика
4+1
Біологія
2
Географія
2
Трудове навчання
2
Інформатика
1
Основи здоров’я
1
Фізична культура**
3
Технічна творчість
2
Разом
28,5+3+1,5
Додатковий час на навчальні предмети факультативи, індивідуальні заняття та консультації
1
Факультативи: Цікава математика
1
Гранично допустиме навчальне навантаження
31
Всього(безурахування поділу класів на групи)
31+3
Корекційно-розвиткові заняття
Не входять у гранично допустиме навантаження
Корекція мовлення

3
Лікувальна фізкультура
1

Директор школи Л.Я.Цимбал
Додаток №12

до наказу Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
№ 409 від 03.04.2012 р.
(в редакції наказу Міністерства
освіти і науки України
№ 664 від 29.05.2014 р.)
із змінами згідно наказу МОН України № 1465 від 12.12.2014,
№ 855 від 07.08.2015
додаток 10

Робочий навчальний план 6Б класу
з навчанням українською мовою і вивченням
двох іноземних мов
Навчальні предмети
Кількість годин на тиждень у класах
Українська мова
3,5+0,5
Українська література
2
Перша іноземна мова (англ.)
2+2
Друга іноземна мова(нім.)
2
Зарубіжна література
2
Історія України
1
Всесвітня історія
1
Музичне мистецтво
1
Образотворче мистецтво
1
Математика
4
Біологія
2
Географія
2
Трудове навчання
2
Інформатика
1
Основи здоров’я
1
Фізична культура**
3
Разом
27,5+3+2,5
Додатковий час на навчальні предмети факультативи, індивідуальні заняття та консультації:
1
Факультатив: Цікава англійська мова
1
Гранично допустиме навчальне навантаження
31
Всього (без урахування поділу класів на групи)
31+3

Директор школи Л.Я.Цимбал

Додаток № 13

до наказу Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
№ 409 від 03.04.2012 р.
(в редакції наказу Міністерства
освіти і науки України
№ 664 від 29.05.2014 р.)
із змінами згідно наказів МОН України № 1465 від 12.12.2014,
№ 855 від 07.08.2015
додаток 1

Навчальний план 6В класу
з навчанням українською мовою

Навчальні предмети
Кількість годин на тиждень
Українська мова
3,5+0,5
Українська література
2
Іноземна мова англ.
3
Зарубіжна література
2
Історія України
1
Всесвітня історія
1
Музичне мистецтво
1
Образотворче мистецтво
1
Математика
4+1
Біологія
2
Географія
2
Трудове навчання
2
Інформатика
1
Основи здоров’я
1
Фізична культура**
3
Разом:
26,5+3+1,5
Додатковий час на навчальні предмети факультативи, індивідуальні заняття та консультації
2
Курс за вибором: Початки економіки
1
Екологічне виховання
1
Гранично допустиме навчальне навантаження
31
Всього (без урахування поділу класів на групи)
30+3

Директор школи Л.Я.Цимбал

Додаток № 14
до наказу Міністерства освіти і науки,молоді та спорту України
№ 409 від 03.04.2012 р.
(в редакції наказу Міністерства
освіти і науки України № 664 від 29.05.2014 р.)
із змінами згідно наказів МОН України від 12.12.2014 № 1465,від 07.08.2015 № 855
додаток 1

Робочий навчальний план
для інклюзивного 6Г класу
Навчальні предмети
Кількість годин на тиждень
Українська мова
3,5+0,5
Українська література
2
Іноземна мова (англ.)
3+2
Зарубіжна література
2
Історія України
1
Всесвітня історія
1
Музичне мистецтво
1
Образотворче мистецтво
1
Математика
4+1
Біологія
2
Географія
2
Трудове навчання
2
Інформатика
1
Основи здоров’я
1
Фізична культура**
3
Разом
26,5+3+3,5
Додатковий час на навчальні предмети факультативи, індивідуальні заняття та консультації

Гранично допустиме навчальне навантаження
31
Всього (без урахування поділу класів на групи)
30+3

Директор школи Л.Я.Цимбал

Додаток №14.1
до наказу Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
№ 409 від 03.04.2012 р.
(в редакції наказу Міністерства
освіти і науки України № 664 від 29.05.2014 р.)
із змінами згідно наказів МОН України
№ 1465 від 12.12.2014,
№ 855 від 07.08.2015
додаток 1,
до наказу МОН України №504 від 22.04.2014,
зі змінами за наказами МОН України №701 від 11.06.2014
та №799 від 07.06.2017
додаток 11
Індивідуальний навчальний план
для учня інклюзивного 6Г класу
Жовтого Олександра Олександровича,
Навчальні предмети
Кількість годин на тиждень
Українська мова
3,5+0,5
Українська література
2
Іноземна мова (англ.)
3+2
Зарубіжна література
2
Історія України
1
Всесвітня історія
1
Музичне мистецтво
1
Образотворче мистецтво
1
Математика
4+1
Біологія
2
Географія
2
Трудове навчання
2
Інформатика
1
Основи здоров’я
1
Фізична культура**
3
Разом
26,5+3+3,5
Додатковий час на навчальні предмети факультативи, індивідуальні заняття та консультації

Гранично допустиме навчальне навантаження
31
Всього (без урахування поділу класів на групи)
30+3
Корекційно-розвиткові заняття
Не входять у гранично допустиме навантаження
Корекція мовлення
2
Логоритмика
1
Лікувальна фізкультура
1

Директор школи Л.Я.Цимбал
Додаток № 14.2
до наказу Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
№ 409 від 03.04.2012 р.
(в редакції наказу Міністерства
освіти і науки України № 664 від 29.05.2014 р.)
із змінами згідно наказів МОН України
№ 1465 від 12.12.2014,
№ 855 від 07.08.2015
додаток 1
до наказу МОН України №504 від 22.04.2014,
зі змінами за наказами МОН України №701 від 11.06.2014
та №799 від 07.06.2017
додаток 3

Робочий навчальний план
Для учня інклюзивного 6Г клас Плиса Юрія Сергійовича
Навчальні предмети
Кількість годин на тиждень
Українська мова
3,5+0,5
Українська література
2
Іноземна мова (англ.)
3+2
Зарубіжна література
2
Історія України
1
Всесвітня історія
1
Музичне мистецтво
1
Образотворче мистецтво
1
Математика
4+1
Біологія
2
Географія
2
Трудове навчання
2
Інформатика
1
Основи здоров’я
1
Фізична культура**
3
Разом
26,5+3+3,5
Додатковий час на навчальні предмети факультативи, індивідуальні заняття та консультації

Гранично допустиме навчальне навантаження
31
Всього (без урахування поділу класів на групи)
30+3
Корекційно-розвиткові заняття
Не входять у гранично допустиме навантаження
Соціально-побутове орієнтування
1
Розвиток мовлення
2
Лікувальна фізкультура (ритміка)
1

Директор школи Л.Я.Цимбал

Додаток № 15
до наказу Міністерства освіти і
науки,молоді та спорту України
№ 409 від 03.04.2012
( в редакції наказу Міністерства
освіти і науки України
№ 664 від 29.05.2014 р.)
із змінами згідно наказів МОН України
№ 1465 від 12.12.2014 , № 855 від 07.08.2015
додаток № 1
Робочий навчальний плань7 А класу
з навчанням українською мовою
Навчальні предмети
Кількість годин на тиждень
Українська мова
2,5+0,5
Українська література
2
Іноземна мова (англ.)
3
Зарубіжна література
2
Історія України
1
Всесвітня історія
1
Музичне мистецтво
1
Образотворче мистецтво
1
Алгебра
2+1
Геометрія
2
Біологія
2
Географія
2
Фізика
2
Хімія
1,5
Трудове навчання
1
Інформатика
1
Основи здоров’я
1
Фізична культура
3
Разом
28+3+1,5
Додаткові години на предмети інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття, консультації
1
Факультатив “Цікава математика”
1
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня
32
Усього (без урахування поділу класів на групи)
30,5+3

Додаток № 16

до наказу Міністерства освіти і
науки,молоді та спорту України
№ 409 від 03.04.2012
( в редакції наказу Міністерства
освіти і науки України
№ 664 від 29.05.2014 р.)
із змінами згідно наказу МОН України
№ 1465 від 12.12.2014 , № 855 від 07.08.2015
додаток 1

Робочий навчальний план 7Б, 7В класів
з навчанням українською мовою

Навчальні предмети
Кількість годин на тиждень
Українська мова
2,5+1,5
Українська література
2
Іноземна мова (англ.)
3
Зарубіжна література
2
Історія України
1
Всесвітня історія
1
Музичне мистецтво
1
Образотворче мистецтво
1
Алгебра
2
Геометрія
2
Біологія
2
Географія
2
Фізика
2
Хімія
1,5
Трудове навчання
1
Інформатика
1
Основи здоров’я
1
Фізична культура
3
Разом
28+3+1,5
Додаткові години на предмети інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття, консультації
1

Факультатив: Російська мова
1
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня
32
Усього (без урахування поділу класів на групи)
30,5+3

Додаток № 17

до наказу Міністерства освіти і науки України
№ 504 від 22.04.2014 ,
зі змінами, внесеними наказом М ОН України
№ 701 від 11.06.2014
додаток 3

Робочий навчальний план спеціального 7-Г класу
для дітей зі зниженим зором з українською мовою навчання

Навчальні предмети
Кількість годин на тиждень
Українська мова
4
Українська література
2
Іноземна мова (англ.)
3
Зарубіжна література
1
Історія України
1
Всесвітня історія
1
Алгебра
2
Геометрія
2
Біологія
2
Географія
1
Фізика
2
Хімія
1
Музичне мистецтво
1
Образотворче мистецтво
1
Трудове навчання
1
Інформатика
1
Основи здоров’я
1
Фізична культура
2
Разом
29
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації, з них:
Курс за вибором: Громадянська освіта
1

1
Гранично допустиме навчальне навантаження
30
Корекційно-розвиткові заняття
Не входять у гранично допустиме навантаження
Соціально-побутове орієнтування
2
Розвиток мовлення
2
Лікувальна фізкультура (ритміка)
2

Директор Л.Я. Цимбал

Додаток № 20

до наказу Міністерства освіти і
науки,молоді та спорту України № 409 від 03.04.2012
( в редакції наказу Міністерства освіти і науки України
№ 664 від 29.05.2014 р.) із змінами згідно наказів МОН України
№ 1465 від 12.12.2014 , № 855 від 07.08.2015
додатки8, 5

Додаток № 22
до наказу Міністерства освіти і науки України
№ 834 від 27.08.2010 зі змінами згідно
наказу МОН України №657 від 29.05.2014,
наказу МОН України № 855 від 07.08.2015,
додаток № 2

Робочий навчальний план
10 А класу з українською мовою навчання
(універсальний профіль )

Директор школи Л.Я.Цимбал

Додаток № 23
до наказу Міністерства освіти і науки України
№ 834 від 27.08.2010 зі змінами згідно
наказу МОН України №657 від 29.05.2014,
наказу МОН України № 518 від 08.03.2015,
додаток № 13
Робочий навчальний план 11 А класу
з різнопрофільними групами
з поглибленим вивченням математики
та історії України з українською мовою
Навчальні предмети
Кількість годин на тиждень у класах

усім класом
у групах додатково

математичний
історичний
Українська мова
1+2

1
Українська література
2

Іноземна мова (англійська)
3

Зарубіжна література
1

Історія України
1,5+1

4
Всесвітня історія
1

Громадянська освіта:
Економіка
Людина і світ

1
0,5

Художня культура
0,5

Алгебра

5
2
Геометрія

4
2
Астрономія
0,5

Біологія
1,5

Фізика
2

Хімія
1

Екологія
0,5

Інформатика
1

Технології
1

Фізична культура
2

Захист Вітчизни
1

Разом
25
9
9
Факультатив:

Київський вальс
1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня
33

Усього (без урахування поділу класів на групи)
44
44
44

Директор школи Л.Я.Цимбал

Навчальний план обсягом 42
(сорок дві) сторінки прошнуровано,
пронумеровано, скріплено печаткою
«___»________ 2017р.
Директор Л.Я.Цимбал___________

________/____/