Завдання на карантин

2А клас

Англійська мова (Пустовойт): книжка: стор. 76 – вивчити слова (усно); стор. 77 – вивчити слова (усно). Стор. 79 – вивчити дні тижня на диктант. Workbook: стор. 30-32.

Англійська мова (Циба): Книжка (стор. 52-53). впр. 1 (вивч. слова), впр. 2, 3, 4, 5 (читати). впр. 6 (письмово).

клас

Англійська мова (Пустовойт): книжка: стор. 76 – вивчити слова (усно); стор. 77 – вивчити слова (усно). Стор. 79 – вивчити дні тижня на диктант. Workbook: стор. 30-32.

Англійська мова (Циба): Lesson 7 стор. 76-77 (книжка), впр. 1, 6 (вивч. слова), впр. 2, 3 (читати). Wb. Стор. 63 впр. 1 (письмово), стор. 64-65 (письмово).

2В клас

Англійська мова (Циба): Книжка(стор. 36-37). впр. 1 (вивч. Слова), впр. 2, 3, 4, 5 (читати), впр. 6 (письмово). 

2Д клас

Англійська мова (Циба): Книжка. стор. 82-83 впр. 1, 2, 3 (читати), впр. 5 (витати).

3А клас

Математика: №№ 608, 609, 613, 614, 617, 618, 619, 620, 622, 623, 626, 627, 628, 630, 631, 632 (письмово), 634,0635, 638, 639.

Читання: стор. 121-127 читати і переказувати.

Укр. мова. Впр. 277, 278 (2,3), 279, 280, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 293.

Природознавство: стор. 101-108 знати.

Англійська мова (Циба): (Книжка) Lesson 1 стор. 70-71. Впр. 1 (вивч. Слова), впр. 2, 3, 4 (читати), впр. 5 (письмово). Wb. Стор. 53-54 впр. 1, 2 (письмово).

3В клас

Англійська мова (Пустовойт): В. 1стор. 88 – вивчити слова (усно); в.1 стор. 90 – вивчити слова (диктант). Workbook: стор. 46, 47.

3Г клас

Англійська мова (Пустовойт): В. 1стор. 88 – вивчити слова (усно); в.1 стор. 90 – вивчити слова (диктант); стор. 80, 82. Workbook: стор. 46, 47.

4Б клас

Англійська мова (Циба): Lesson7. Книжка: стор. 66 впр. 1 (читати), впр. 2 (вивч. Слова), впр. 3 (читати), впр. 5 (проектна робота). Wb. Стор. 63 впр. 1 (письмово), стор. 64-65 (письмово).

4Г клас

4Д клас

Англійська мова (Пустовойт): Книжка: в.1 стор. 87 – вивчити (диктант); в. 1 стор. 89 – вивчити (усно). Workbook: стор. 42-45.

5А клас

Українська мова (Чепіга): Параграф 42 (правила) стор. 179-181 впр. 444-447, 449, 453, 454. Параграф 43 (правила) стор. 184-185 впр. 456 (усно), 457, 458, 460, 461, 463, 465.

 Українська мова (Мельник): параграф 36 стор. 151 (правила) впр. 377, 371. Параграф 37 стор. 154 (правила) впр. 386, стор. 158-159 впр. 392.

Українська література (Мельник): стор. 171 завдання 1 (скласти план) стор. 172-182 Зірка Мензатюк “Таємниця козацької шаблі” читати.

Англійська мова (Бачинська): WB стор. 42 впр. 1, 2, 3. SB стор. 53 правила записати в зошит і вивчити. стор. 53 впр. 3, 3в, 4в, 5а. WB стор. 43 впр. 4, 5.

Англійська мова (Степаненко): St.b. Sx. 2, p 50. Читати та перекладати. Ex 3a, p. 51. Ex.5, p. 51. + project p. 51. Wb. Ex. 1, 3 p. 40. Ex. 6 p. 41.

Історія України: 1) Повторити § 11, відповісти на запитання на сторінці 65 від 1 до 8.  2) Прочитати § 12, відповісти на запитання на сторінці 71 – від 1 до 8. 3) Прочитати § 13, відповісти на запитання на сторінці 77 – від 1 до 8; від 10 до 13. 4) Виписати в зошит та вивчити зміст терміну- «революція».

Природознавство:1) Відкрити в підручнику практичне заняття на сторінці 134. В зошит написати   висновки до завдання 4. 2) .Відкрити сторінку 142 підручника. Прочитати § 33. Робота в зошиті: А)Записати назву теми – параграф 33. Б)Переписати назви пунктів плану до параграфа зі сторінок  142- 146 , В) Переписати правила на жовтому фоні зі сторінок  142- 146. 3) Усно відповідати на завдання  з 1- по 6 включно на сторінці 146.

5Б клас
Українська мова (Сичова):  Завдання на повторення: параграфи 7-13 впр. 62, 75, 78, 97, 109, 114, 126.

Зарубіжна література: Завд. 199-201 (письмово), читати “Аліса в країні див”, вміти переказувати.
Природознавство: Параграфи 28, 29 (питання на стор. 126 письмово), Параграф 31 (малюнок 95 стор. 132 у зошиті), параграф 32. Всі визначення в параграфах, які позначені жовтим кольором записати в зошит.

Історія України: Параграф 12 (стор. 71 всі питання у зошиті письмово). Параграф 13 (стор. 77 всі питання у зошиті письмово).

Англійська мова: впр. 4, стор. 101 – переказувати, стор. 103 – проект.

Англійська мова: р 127 № 5 письмово, слова вивчити, р 127 № 6 усно, р 128 слова вчити, № 2 в (усно), № 6 усно irregular verbs.

5В клас

Історія України: Параграф 12 (запитання на стор. 71 у зошиті письмово). Параграф 13 (запитання на стор. 77 у зошиті письмово).

Світова література: читати Е.Портер “Поліанна”

Українська мова (Слєпова): Параграфи 38, 39 впр. 396, 397, 399, 401, 404.

Українська література (Слєпова): стор. 172-182 прочитати і скласти план.

Українська мова (Чепіга): Параграф 42 (правила), стор. 179-181, впр. 444-447, 449, 453, 454. Параграф 42 (правила) стор. 184-185 впр. 456 (усно), 457, 458, 460, 461, 463, 465.

Англійська мова: стор. 117 Remember – записати в зошит і вивчити. стор. 117 чит. і перекладати “Do yuo know?” стор. 117 впр. 4 – дати відповіді на запитання. Стор. 118 Remember – записати в зошит і вивчити, стор. 118 впр. 1, 2. Стор. 119 Remember – записати в зош. і вивчити. Стор. 119 впр. 4 – читати і перекладати. Стор. 120 впр. 5 дати відповіді на запитання по тексту. Стор. 120 впр. 6 – заповнити пропуски (по діалогу).

Англійська мова (Клочко): В. впр. 4 стор. 119-120 (читати, перекладати); впр. 5 стор. 120 (усно), впр. 6 стор. 120 (пис.), впр. 1 стор. 121 (чит.), впр. 2 стор. 121 (пис.).

Природознавство: 1) Відкрити в підручнику практичне заняття на сторінці 134. В зошит написати   висновки до завдання 4. 2) Відкрити сторінку 142 підручника. Прочитати § 33. Робота в зошиті: А)Записати назву теми – параграф 33. Б)Переписати назви пунктів плану до параграфа зі сторінок  142- 146 , В) Переписати правила на жовтому фоні зі сторінок  142- 146. 3) Усно відповідати на завдання  з 1- по 6 включно на сторінці 146.

5Г клас

Світова література: читати Е.Портер “Поліанна”

Історія України: 1) Повторити § 11, відповісти на запитання на сторінці 65 від 1 до 8. 2) §12, на стор. 71, відповіді усно на запитання від 1 до 8. 3) § 13, на стор.77, дати відповіді усно на запитання від 1 по 8, від 10 до 13. Виписати в зошит та вивчити зміст терміну- «революція».

5Д клас

Історія: Параграф: 12 ст. 71 (питання письмово) Параграф 13 ст. 77 ( питання  письмово)

Природознавство: Параграф 28, 29 (питання ст.. 126 письмово). Параграф 31 (малюнок 95 ст.132). Параграф 32.

Зарубіжна література:Повість Елеонора Портера «Полліана» читати

Українська мова (Півняк Л.Б.): Ст. 158-159 письмово. Параграф 38-39 впр. 395,405

Українська мова (Чепіга В.І.) Параграф 42 (правила) ст.. 179-181 впр. 444, 445, 446, 447, 449, 453, 454. Параграф 1-20 повторення правил.

Математика: Параграф 30 № 804, 806, 808, 814, 816. Параграф 31 № 829, 831,833, 835, 837, 841. Читати відповідати на питання.

Англійська мова (Клочко Н.Ф.): В: ст. 124 впр. 4, 5 (усно); ст. 124 впр. 6 (письмово). Ст. 125 впр. 1 (письмово). WB: ст. 65-66 всі вправи.

Англійська мова (Степаненко С.В.): Впр.4 ст.101 читати переказувати. За зразком на ст. 103 зробити один проект із трьох Time For Breakfast, Time For Lunch, Time For dinner.

6А клас

Українська мова (Сичова В.Т.): Завдання на повторення: Параграфи 8-17 впр. 61, 70, 88, 100, 103, 122, 135.

Українська мова (Слєпова Н.В.): Параграфи 42-44 Впр. 348, 349, 351, 354.

Українська література: Читати  В. Нестайко «Теодори з Васюківки» ст. 123-153. Ст. 155-156 (конспект) Питання на сторінці 154-155 письмово 1, 2, 3, 4, 5, 7.

Зарубіжна  література: Прочитати В.Г. Короленко «Сліпий музикант».

Англійська мова (Зінчук Л.В.): вміти розповідати про транспорт Лондона (ст. 113 підручника). Робочий зошит: впр. 23, 24, 25, 26 ст. 65-68.

Англійська мова (Степаненко С.В.): впр.6 ст. 114. Впр. 5 стр. 116- для тих, хто не виконував. Скласти по два речення та поставити їх в заперечну та запитальну форму в Present Simple, Present Continuous, Present Perfect.

Математика: Параграф 27 № 1187, 1190, 1193, 1198, 1200, 1202, 1208.

Інформатика: Параграф 22, 24 Прочитати схему на ст. 152, 162 в зошиті.

Географія: параграф 35 виписати «запам’ятай» в зошит. Практична робота 5 ст. 141. Параграф 36 читати. Дати відповідь на питання ст. 145 письмово. Параграф 37 читати. Мал. 159 в зошит ст. 146. Параграф 38 читати. Виписати кліматотвірні чинники.

6Б клас

Українська література (Гумега): Всеволод Нестайко. Біографія. “Тореадори з Васюківки”. Завдання на стор. 134-135, 141-142, 147-149.

Українська мова (Гумега): Параграф 41, впр. 325-332. Параграф 42 впр. 333-341. Параграф 43 впр. 342-354.

Українська література (Гумега): “Казка про Яян”. Притча стор. 113, Стор. 114 “Говорюща риба”.

Українська мова: Параграф 44, правила, усі вправи переглянути. Параграф 45, правила, впр. 369 п., 370 п., 371 у., 372 у., 373 п., 374 п., 376 п. 378 у.

Українська мова (Гумега): Параграф 38, впр. 305-310. Параграф 39 впр. 312-314. Параграф 40 впр. 315-321, 324.

Інформатика: Параграфи 21-22 читати. Схему на стор. 162, 152 у зошит.

Зарубіжна література – В.Г. Короленко «Сліпий музикант» (прочитати).

Географія: Параграф 35 виписати “Запам*ятай” у зошит. Пр. роб. 5 стор. 141. Параграф 36 чит, дати відповідь на питання стор. 145 (письмово). Параграф 37 чит., мал. 159 стор. 146 в зошит. Параграф 38 чит., виписати кліматотвірні чинники.

Історія: Параграф 33 читати. Стор. 156 пит. 1-3 письмово виписати роки, причини війн. Параграф 34 читати. Питання 1 письмово. Виписати органи влади в Афінах, чим займалися. Параграф 35. Повідомлення, малюнки.

Німецька мова (Шевченко): впр. 3 стор. 58 (чит., перекладати). Впр. 5 стор. 59 (письмово), впр. 7 стор. 59 (письмово).

Німецька мова: впр. 4А стор. 106 – читати і перекладати діалог. Впр. 4В стор. 107 – скласти подібні діалоги. Повторити весь Perfekt.

Англійська мова (Дишлюк, Марченко): р.14 переказ, р 15 вірш вивчити. Wb. p. 12 та p. 13 письмово.

6В клас

Впр. Українська мова (Галат): Параграф 44 стор. 147 впр. 356, 358, 359, 362, 363, 364, 366, 368 (усно).

Українська мова (Мельник): стор. 82 впр. 186. Стор. 86-87 впр. 200. Стор. 143-145 впр. 353, 354. Стор. 188-189 впр. 447.

Українська література: стор. 115-120 читати, 122-135 читати. Стор. 135 (завдання 4-12 усні відповіді).

Інформатика: Параграфи 21, 22 прочитати схему на стор. 162, 152 в зошит.

Математика: Параграф 27 №№ 1192-1200.

Географія: Параграф 35 виписати “Запам*ятай” у зошит. Пр. роб. 5 стор. 141. Параграф 36 чит, дати відповідь на питання стор. 145 (письмово). Параграф 37 чит., мал. 159 стор. 146 в зошит. Параграф 38 чит., виписати кліматотвірні чинники.

Англійська мова (Степаненко): впр.6 ст. 114. Впр. 5 стр. 116- для тих, хто не виконував. Скласти по два речення та поставити їх в заперечну та запитальну форму в Present Simple, Present Continuous, Present Perfect.

Англійська мова (Бачинська): впр. 6 стор. 114. Впр. 1 стор.  (скласти речення за малюнком). Впр.  5 стор. 116. Впр. 1 стор. 120 (підібрати назви до фото). Впр. 2 стор. 121 (читати і перекладати). Впр. 3 стор. 121 (дати відповіді на запитання).

6Гклас

Українська мова: (Слепова) Параграфи 42, 43, 44, впр. 348, 349, 351, 354.

Математика: Параграф 27 №№ 1192-1200
Всесвітня історія. Історія України: параграф 39. У зашиті скласти історичний портрет Олександра Македонського за планом на стор. 182.

Українська література: (Слєпова) Станіслав Чернілевський ст. 78-80, виразно читати. Параграф 40. Письмово у зошиті дати відповідь на запитання стор. 185 (1-5); написати твір (15-20 речень) “Чому еллінізм вважається особливим періодом в історії Старадовнього світу”.

Англійська мова (Циба): Тема «Шкільні подорожі». Впр. 2 стор. 111 (читати); впр. 2 стор. 115 (письмово); впр. 3, 5 стор. 116.

Англійська мова (Циба): Lesson 4. Книжка стор. 102-104. впр. 1 (вивч. слова), впр. 2, 3, 4 (читати).

6Д клас

Українська мова: І група: § 42, 43, 44 – вправа 354, 348, 349, 351. ІІ група – § 50 – правила с. 176 – 177, вправи – 410, 420, 422, 424, 425; § 51- правила  с. 179 – 180, вправи – 426, 427, 428, 429, 430, 431, 433; § 52 – правила с. 181 – 182, вправи – 434, 435, 436, 438, 439.

Українська література – ст. 122 – 134 (читати), завдання  ст. 135 (3), відповіді на питання 134 – 135 (усно).

Зарубіжна література – В.Г. Короленко «Сліпий музикант» (прочитати);        Г. Бігер-Стоу (біографія в зошит)

Англійська мова:  І група: підручник: впр. 1, 2 с. 112 – 113 чит. і  переклад. Зошит: впр. 21, 22 с. 64,65. ІІ – група: вміти розповідати про транспорт Лондону (с. 113 підручник). Робочий зошит: впр 23,24, 25, 26 ст.65 – 68).

Історія України – § 39 (у зошиті скласти історичний портрет Александра Македонського за планом на ст. 182); § 40 (письмово у зошиті дати відповіді на запитання ст. 185 (1 – 5); написати твір (15 – 20 речень) «Чому еллінізм вважається особливим періодом в історії Стародавнього Світу?»

Математика – § 27, правила вивчити, № 1187, 1190, 1193, 1198, 1200, 1202, 1208, 1209.

Біологія – § 29, ст. 132 № 1 – 4 (письмово); § 30, ст. 137 № 1 – 4 (письмово); § 31, ст. 142 № 1 – 5 (письмово).

Географія – § 35 виписати, «Запам’ят.» в зошит, Пр. роб. 5 ст. 141; §36 чит., дат. відпов. на пит. с. 145 (письмово);  § 37 чит. мал. 159 ст. 146 в зошит; § 38 чит., виписати кліматичні чинникиО

Інформатика – I та ІІ група: § 21, 22 – читати, схему на ст. 152, 162 в зошит. I та ІІ група: § 21, 22 – читати, схему на ст. 152, 162 в зошит.

Основи здоров’я – § 17 (вивчити стилі спілкування).

Екологічна абетка – підготувати повідомлення на тему «Як впливають рослини на повітря?»

Подорож у світ економіки – підготувати повідомлення на тему: « Що можуть податки?»

7А клас

Зарубіжна література: Читати повість О. Гріна «Пурпурові вітрила», вміти переказувати, аналізувати.

Алгебра: Параграф 18 №№ 678, 682, 686, 680, 684. Параграф 19 №№ 708, 710, 714, 718, 724.

Геометрія: Параграф 16 №№ 415, 417, 419, 422, 424, 426, 428, 431, 433, 435.

Хімія: Параграф 15 стор. 114 №№ 1-7 з рубрики «Контрольні питання» – письмово. Параграф 16 стор. 120 №№ 1-4 з рубрики «Контрольні питання» – письмово, № 3 стор. 121 – письмово.

Біологія: Параграф 31 стор. 127 №№ 1-4 – письмово. Параграф 32 стор. 131 №№ 1-4 – письмово.

Основи здоров*я: Повідомлення «Вплив емоцій на здоров*я».

Географія: Матирик: Північна Америка. Параграф 35 чит. Пр. 9 стор. 157 (усно по карті). Параграф 36 чит. Усно відповіді на питання стор. 161. Підготувати повідомлення про рельєф, корисні копалини та ін. Параграфи 37, 38 самостійно читати, усно відповіді стор. 165, 169.

Англійська мова (Дишлюк): Впр. 2 (а, в письмово), впр. 3 та 5 письмово, стор. 99-100.

Інформатика:
I та ІІ група складання і використання алгоритмів з повторенням і розгалуженням у середовищі Scratch.

Історія України:1) Підготувати зошити з практичною роботою, здати на перевірку. 2) Прочитати параграф 17, зі сторінки 126- відповідати на запитання від 1 до 5.

7Б клас

Українська мова (Мельник): стор. 77 впр. 123. Тренажер – тема “Написання НЕ з дієприкметниками” впр. 57-60.

Українська література: стор. 206-209. Завдання 1-3 (стор. 208) письмово. Вірш “Ти знаєш, що ти – людина?” – напам*ять.

Німецька мова (Пустовойт): Стор. 116- вивч. Місяці на диктант. Впр. 2 стор. 118-119 – переказ тексту. Стор. 124  вивчити слова усно.

Українська мова (Мельник): написати твіропис зовнішності людини за картиноб ст. 240 впр. 434 (зразок впр. 345). Стор. 87 впр. 142. Стор. 88 впр. 144.

Українська література: Ліна Костенко стор. 201-205. Завдання стор. 203 (1-2), стор. 205 (12).

Українська мова (Сичова В.Т.): Завдання на повторення: впр. 35. Параграфи 4-13 впр. 44, 60, 72, 74, 87, 93, 118, 120.

Біологія: Параграф 31 стор. 127 №№ 1-4 – письмово. Параграф 32 стор. 131 №№ 1-4 – письмово.

Зарубіжна література: Читати повість О. Гріна «Пурпурові вітрила», вміти переказувати, аналізувати.

Хімія: Параграф 18 стор. 110-111 №№  131, 134, 135. Параграф 19 стор. 117 №№ 140, 141, 143.

Англійська мова (Дишлюк): Впр. 2, 3, 5 стор. 99-100 – письмово. Таблиця неправильних дієслів – вчити.

Англійська мова: ВНЗ р 161 № 6, 7; р. 162 № 8, 9, 10, 11.

Німецька мова: вивчити прийменники Akkusativ, скласти з ними 10 речень, повторити особові та присвійні займенники Akkusativ.

Інформатика:
I та ІІ група складання і використання алгоритмів з повторенням і розгалуженням у середовищі Scratch.

Географія: Материк: Північна Америка. Параграф 35 чит. Пр. 9 стор. 157 (усно по карті). Параграф 36 чит. Усно відповіді на питання стор. 161. Підготувати повідомлення про рельєф, корисні копалини та ін. Параграфи 37, 38 усно переказувати.,

7В клас

Інформатика:
I та ІІ група складання і використання алгоритмів з повторенням і розгалуженням у середовищі Scratch.

Географія: Матирик: Північна Америка. Параграф 35 чит. Пр. 9 стор. 157 (усно по карті). Параграф 36 чит. усно відповіді на питання стор. 161. Підготувати повідомлення про рельєф, корисні копалини та ін. Параграфи 37, 38 самостійно читати, усно відповіді стор. 165, 169.

Англійська мова (Дишлюк, Демчук): Впр. 2 (а,в), 3, 5 стор. 99-100 – письмово. Таблиця неправильних дієслів – вчити.

Українська мова (Сичова В.Т.): Завдання на повторення: впр. 35. Параграфи 4-13 впр. 44, 60, 72, 74, 87, 93, 118, 120.

Українська література: стор. 183-192, 193-197, стор. 197 – завдання 11 письмово.

Українська мова (Чепіга): Параграф 24 – правила стор. 116-117 впр. 202, 203, 204, 206, 207, 208, 209. Параграф 25 – правила, стор. 119-120 впр. 210, 211, 213, 214, 215.

Біологія: Параграф 31 стор. 127 №№ 1-4 – письмово. Параграф 32 стор. 131 №№ 1-4 – письмово.

Хімія: Параграф 15 стор. 114 №№ 1-7 з рубрики «Контрольні питання» – письмово. Параграф 16 стор. 120 №№ 1-4 з рубрики «Контрольні питання» – письмово.

7Г клас

Інформатика:
I та ІІ група складання і використання алгоритмів з повторенням і розгалуженням у середовищі Scratch.

Зарубіжна література: Дочитати повість О. Гріна «Пурпурові вітрила». Вірш Г.Гайне «Коли настав чудовий май» (напам*ять).

Біологія: Параграф 31 стор. 127 №№ 1-4 – письмово. Параграф 32 стор. 131 №№ 1-4 – письмово.

Хімія: Параграф 15 стор. 114 №№ 1-7 з рубрики «Контрольні питання» – письмово. Параграф 16 стор. 120 №№ 1-4 з рубрики «Контрольні питання» – письмово.

Українська мова (Чепіга): Параграф 25 – правила, стор. 145. Впр. 297, 298, 300, 302, 303, 304, 305, 306, 307. Запитання і завдання для самоперевірки – стор. 148. Параграф. 26 – правила, стор. 149-150. Впр. 308, 310, 311, 313, 314, 316.

Українська література: Богдан Лепкий «Мишка» стор. 193-194. Ліна Костенко стор. 198-203. Читати вірші. Вірш «Крила» – напам*ять стор. 203.

Алгебра: Параграф 18 №№ 677, 678.

Геометрія: Параграф 16 №№ 411, 413, 415.

Всесвітня історія: 1) Усно відповідати на запитання до параграфа 17, на сторінці 120, від 1 до 6 запитання. 2) Прочитати самостійно § 18, на сторінці 128 дати відповіді на запитання від 1 до 6 , 1 та 2. , усно. 3) Виписати в зошит нові терміни та поняття, вивчити їх: Ревель, Рига, «Золота булла», курфюрст.

8А клас

Географія: Параграф 36. Ландшафт. Детальний план. Параграф 37. мал. 135 стор. 181 письмово в зошит. Читати параграф 37 дуже уважно!! Параграф 38 читати, усно відповідати на пит. стор. 189.

Українська мова (Галат): стор. 132-134 впр. 282, 283, 284. Параграф 26, впр. 286, 288. Правила.

Українська література: стор. 84-110 усі завдання усно.

Українська мова (Сичова): завдання на повторення. Параграф 3-4. Впр. 29, 32, 37, 39, 42, 44, 48, 49.

Зарубіжна література: стор. 208-212 зробити конспект, читати роман Сервантеса «Дон Кіхот».

Інформатика (Москаленко, Гузар): стор. 173 – 8 питань письмово. параграф 5.4 стор.174 – 178; 9 питань письмово в зошит.

Англійська мова (Шевченко):  впр. 7 стор. 102 (письмово). Впр. 1 стор. 103. Впр. 3 стор. 104-105. Впр. 4 стор. 105 (письмово). Впр. 8 стор. 106 (письмово).

Англійська мова: Ех 1, р. 116. Ех 4, р. 117 + Vocabulary Notes. Ех 7, р. 118. Ех 2, р. 119-120 Project My free time / I use information from. Ex. 6, р. 121-122.

Хімія: Повторити стор. 98-121 параграф 19-22. Знати поняття: моль, кількість речовини, число Авагардо, молярний об*єм, молярна маса, закон об*ємних відношень, закан Авагардо. Розв*язати завдання на повторення: стор. 114, №№ 153, 154. Стор. 115 №№ 156, 158. Стор. 120 № 169.

Алгебра: №№ 522, 524, 529, 530, 518, 531, 532, 534, 536, 535, 537.

Геометрія: стор. 110-111 теор. Напам*ять. Стор. 109-110 письмово завд. № 2.а

8Б клас

Українська мова (Мельник): стор. 95, впр. 193, стор. 133 впр. 283, стор. 155 впр. 324, стор. 156 впр. 325.

Українська література: І. Карпенко-Карий «Сто тисяч». Характеристика образів. Підготуватися до написання твору «Чи завжди гроші породжують бездуховність?»

Зарубіжна література: стор. 208-212 зробити конспект, читати роман Сервантеса «Дон Кіхот».

Українська мова (Галат): стор. 132-134 впр. 283, 284. Параграф 26, стор. 136 правило, впр. 286, 288.

Географія: Параграф 36. Ландшафт. Детальний план. Параграф 37. мал. 135 стор. 181 письмово в зошит. Читати параграф 37 дуже уважно!! Параграф 38 читати, усно відповідати на пит. стор. 189.

Інформатика (Москаленко): Параграф 5.3 стор. 170-173. Стор. 173 – 8 питань письмово. Параграф 5.4 стор.174 – 178; 9 питань письмово в зошит.

Інформатика (Сергієнко): Параграф 5.2 – 5.4 читати. В зошит відповіді на запитання (стор. 168 зап. 1, 4; стор. 171 зап. 1, 2; стор. 177 зап. 1-4.

Алгебра: Параграф 15 повторити. №№ 478, 481, 482, 483, 488. Параграф 16 №№ 499, 500, 502, 506.

Геометрія: Параграф 15 №№ 513, 515, 517. Параграф 16 №№ 530, 532, 534, 536.

Хімія: Повторити стор. 98-121 параграф 19-22. Знати поняття: моль, кількість речовини, число Авагардо, молярний об*єм, молярна маса, закон об*ємних відношень, закан Авагардо. Розв*язати завдання на повторення: стор. 114, №№ 153, 154. Стор. 115 №№ 156, 158. Стор. 120 № 169.

Англійська мова (Марченко):  1) Solution; 2) English (8 кл.) – вже записали.

Англійська мова (Бачинська): стор. 245 Lesson 8-9 – читати і перекладати діалог. Впр. 1в стор. 103 – скласти власний діалог, записати його в зошит і вивчити напам*ять. Впр. 2 стор. 104 – скласти речення за таблицею (письмово). Впр. 3 стор. 104-105 – читати і перекладати текст. Впр. 4 стор. 105 – дати відповідь на запитання (письмово).
Історія України: письмово:1) причини заселення Слобідської України; 2) Особливості адміністративно-політичного устрою Слобідської України; 3) скласти історичний портрет І.Сірко; 4) Слобожанщина – це…

8В клас

Зарубіжна література: стор. 208-212 зробити конспект, читати роман Сервантеса «Дон Кіхот».

Географія: Параграф 36. Ландшафт. Детальний план. Параграф 37. мал. 135 стор. 181 письмово в зошит. Читати параграф 37 дуже уважно!! Параграф 38 читати, усно відповідати на пит. стор. 189.

Інформатика (Москаленко): стор. 173.  1–8 питання письмово. Параграф 5.4 стор.174 – 178; 9 питань письмово в зошит.

Українська мова (Слєпова) – Параграф 29, прв. 328, 331, 336, 339. Параграф 30, впр. 340, 344, 349.

Українська мова (Чепіга): Параграф 31, впр. 361-364, 366, 370, 373. Повторити параграфи 1-10.

Хімія: Параграф 20 стор. 108 №№ 144, 145. Повторити параграф 19. Стор. 104 №№ 136, 167.

Основи здоров*я: Підготувати повідомлення: «Розвиток пам*яті та уваги».

Англійська мова (Зінчук): Project «Music in my Life». Робочий зошит: впр. 13-17, стор. 72.

Англійська мова: Читати та перекладати: р. 120 № 2; р. 124 № 2; р. 131 № 2.

Алгебра: №№ 499, 501, 502, 503, 504, 505.

Геометрія: стор. 110-111 Напам*ять теореми. Стор. 109-110 Завд. № 2 письмово. Підготуватися до контрольної роботи.

8Г клас

Хімія: Параграф 20 стор. 109 №№ 144, 145. Параграф 21 стор. 115 №№ 154,155.

Алгебра: Параграф 16 розібрати. №№ 499, 501, 502, 503, 504, 505.

Геометрія: стор. 110-111 теор. вивчити, №№ 109-110 письмово завдання №2.

Світова література: Прочитати трагедію В. Шекспіра “Ромео і Джульєта” + завдання в щоденниках.

Англ. мова (Шевченко) Gb впр. 97 стор. 307, впр. 98 стор. 308, впр. 84, стор. 302.

ІІсторія України: 1) §22, прочитати. Відповідати усно на запитання сторінка 152, від 1 до 4. 2) §23, прочитати. Відповідати усно на запитання сторінки 157-158, від 1 до 4. 3) §24, прочитати. Відповідати усно на запитання сторінка 164, від 1 до 3.

9-А клас

Українська мова (Гумега): Параграф 24 впр. 382-394.

Всесвітня історія: 1) Повторити відповіді на запитання зі сторінки 136, від 1 до 15. 2) Прочитати параграф 17 . відповідати на запитання на сторінці 141, від 1 до 13 (включно).

Історія України: 1) Повторити зміст світлин (фото) культури першої половини 19 століття, з назвами повністю, автор, назва, жанр, одна дія чи заняття історичної особи. 2) Дати відповіді на запитання, усно з підручника: сторінка 148, від 1 до 11, сторінка 159 від 1до 14. 3) Вивчити напам’ять хронологію, зі сторінки підручника 285. Від 1853-1856 років до 1898 року, включно.

Хімія: Виписати поняття «Алкани» (відшукати тему в Інтернеті). Зробити конспект фізичні властивості Алканів, застосування. Вивчити 10 формул (слова по порядку) стор. 136 таблиця.

Географія: Параграф 25 Відповіді на питання з 1-6 стор. 141 (у зошит письмово). Пр. робота № 7 стор. 141 вивчити по карті. Повторити параграфи 23, 24. Самостійно читати параграфи 26, 27, усно відповідати на питання на стор. 147. 152.

Українська література: Зробити хронологічну таблицю творчості Шевченка, вивчити біографію, зробити презентацію.

Німецька мова: стор. 81-83, впр. 1А – слова перекласти і вивчити; 1в – форум читати і перекладати; 1с – визначити чи вірні висловлювання.

Англійська мова (Шевченко):  Sв: впр. 1, 3, 1, 2, 3, 4 стор. 16. Впр. 1, 2 стор. 17. Листівка другу про те, як тобі відпочивається. Впр. 1-3 стор. 18.

Інформатика (Гузар) Параграф 6.1 тор 157 – 165; стор164 – 10 питань письмово в зошиті.

9-Б клас

Англійська мова (Пустовойт): Книжка: стор. 34-44 – зробити всі вправи. Слова в рамочці стор. 38-39 вивчити на диктант. Написати твір про улюблене місто (12-15 речень).

Німецька мова (Пустовойт): Стор. 110-111 – ч/п. Впр. 1А стор. 112 – переказ. Впр. 1 стор. 120 (п); стор. 129 – прочитати лист, перекласти, написати такий самий лист у зошит.

Русский язык: Сложносочиненное предложение. Упр. 237 (А) стр. 134. Упр. 238, 239 стр. 135.

Зарубіжна література: М.В. Гоголь «Ревізор». Читати, вміти переказувати.

Українська мова (Чепіга): Параграф 28, впр. 349, 350, 354, 355, 356. Тестові завдання стор. 161-162. Запитання стор. 162 (усно).

Українська мова (Слєпова): Параграф 27, ввпр. 336, 337, 339. Параграф 28, впр. 350, 355, 356.

Українська література: Зробити хронологічну таблицю творчості Шевченка, вивчити біографію, зробити презентацію.

Хімія: Виписати поняття «Алкани» (відшукати тему в Інтернеті). Зробити конспект фізичні властивості Алканів, застосування. Вивчити 10 формул (слова по порядку) стор. 136 таблиця.

Англійська мова (Шевченко, Демчук): РЗ. Стор. 64-65 впр. 9-12; стор. 66-68 впр. 13-14; стор. 69-70, впр. 15-16. Sв. Впр. 2 стор. 130; впр. 5 стор. 132-133.

Географія: Параграф 25 Відповіді на питання з 1-6 стор. 141 (у зошит письмово). Пр. робота № 7 стор. 141 вивчити по карті. Повторити параграфи 23, 24. Самостійно читати параграфи 26, 27, усно відповідати на питання на стор. 147. 152.

Алгебра: стор. 173-178, параграф 18 №№ 18.7, 18.9, 19.12, 18.14.

Геометрія: параграф 20 стор. 200-203 (задачі в зошит), стор. 204, завд. № 3 (тести).

Інформатика (Гузар) Параграф 6.1 тор 157 – 165; стор164 – 10 питань письмово в зошиті.

Всесвітня історія: 1) Прочитати §16, відповідати на запитання зі сторінки 136 –від 1 до 15, включно. 2) Прочитати §17, відповідати на запитання зі сторінки 141 –від 1 до 13, включно.
Історія України: 1) Повторити зміст світлин (фото) культури першої половини 19 століття, з назвами повністю, автор, назва, жанр, одна дія чи заняття історичної особи (для тих, хто не розповів). 2) Дати відповіді на запитання, усно з підручника: сторінка 148, від 1 до 11, сторінка 159 від 1до 14. 3) Вивчити напам’ять хронологію, зі сторінки підручника 285. Від 1853-1856 років до 1898 року, включно.

9В клас

Біологія: Зошити. стор. 68 завдання 1, 2. Поміркуйте. Параграфи 32-34 (підручника).

Всесвітня історія.1) Прочитати §16, відповідати на запитання зі сторінки 136 –від 1 до 15, включно. 2) Прочитати §17, відповідати на запитання зі сторінки 141 –від 1 до 13, включно.
Історія України.1) Повторити зміст світлин (фото) культури першої половини 19 століття, з назвами повністю, автор, назва, жанр, одна дія чи заняття історичної особи. 2) Дати відповіді на запитання, усно з підручника: сторінка 148, від 1 до 11, сторінка 159 від 1до 14. 3) Вивчити напам’ять хронологію, зі сторінки підручника 285. Від 1853-1856 років до 1898 року, включно.

Інформатика (Гузар; Москаленко) Параграф 6.1 тор 157 – 165; стор164 – 10 питань письмово в зошиті.

10А клас

Українська мова (Галат О.М.): Параграф 19 ст. 77 впр. 160-161, 165, 168, 169 (усно). Впр. 162, 163, 166, 177, 172, 174 (письмово).

Українська мова (Сичова В.Т.): Параграф 18-20 Впр. 152, 154, 155, 166, 174, 178, 186, 188

Українська література О. Кобилянська «Фантазія експромт» читати. В. Стефаник читати «Камінний хрест».

Зарубіжна література Завдання в зошиті (хто був в понеділок). 1. Біографія Ф. Достаєвського. 2. Р. «Злочин і кара».

Математика: Параграф 23-25 всі вправи зеленого кольору.

Географія: Параграф 27 Японія 26. Параграф 28, 29 Китай. Параграф 30,31 Індія. Прочитати (оглядово вміти зробити висновок про країни). Усно підготуватись до практичної роботи №4 «населення цих країн», звернути увагу на малюнки мал. 89 ст. 115, мал. 100 ст. 126, мал. 110 ст 138. Підготув по 3-х темах досліджень. Повторити всю Азію буде т.а.

Хімія: Підготувати повідомлення: «Хімічні властивості насичених одноосновних карбонових кислот», «Одержання етанової кислоти».

Англійська мова (Шевченко І.І.): Ст. 169-170 Un 5,6 (слова). Article «The person I admire mist» стаття «Ллюдина якою я найбільш захоплююсь» Повторити: Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous. Скласти 20 речень в цих часових формах. Ст. 44 впр. 3 (читати, перекладати)

Англійська мова (Марченко Е.В.): В.Н.З. (тести), Ст. 162 впр. 8, 9, 10, 11. Ст. 163 впр. 12, 13. Ст. 165 впр. 14, 15, 16.

Всесвітня історія: 1) Знайти та вміти переказувати відповіді на запитання: сторінка 65 – від 1 до 9 запитання. 2) Знайти та вміти переказувати відповіді на запитання: сторінка 69 – від 1 до 9 запитання. 3) Підготуватися до уроку узагальнення: повторити, сторінка 69.

Громадянська освіта: Ознайомитися зі змістом теми 5. Відповіді на запитання: 1. На сторінці 130, рубрика «Обговорюємо» 2. На сторінці 131, відповіді на запитання від 3 до 5(включно) 3. На сторінці стор.132 – таблиця. Письмово 4. На сторінці стор. 132, дати відповідь на запитання: як медіа впливають на мене 5. Читати тему 5.3. Медіа та демократія. Сторінки 134- 136. На стор.136- індекс свободи преси- письмово №2. 6. Сторінка 136- подаємо інформаційні запити . Написати в зошит 5 тем колективних запитів.

Історія України: 1) §17, прочитати. Відповідати усно на запитання сторінка 102, від 1 до 9. 2) §18, прочитати. Відповідати усно на запитання сторінка 106, від 1 до 10. 3) §19, прочитати. Відповідати усно на запитання сторінка 109, від 1 до 11. 4) §20, прочитати. Відповідати усно на запитання сторінка 113, від 1 до 10. 5) §21, прочитати. Відповідати усно на запитання сторінка 120, від 1 до 8.

Технології (Гузар; Москаленко) Створення презентації з використанням геометричних орнаментів.

Інформатика (Гузар; Москаленко) побудова гістограм.

11А клас

Алгебра Ст. 302 повторити. Ст. 284 № 1259, 1260, 1262, 1274, 1275, 1279.

Геометрія Ст. 308-309 повторити формули №1339, 1340, 1343, 1347.

Українська Мова (Сичова В.Т.): Робота з тестами по варіантах індивідуально

Українська Мова (Мельник С.А.): Ст. 215 впр. 338 (фонетичний розбір). Ст. 158 впр. 249 (з 1 і 2) Ст. 131 впр. 197 (з 1 і 2).

Українська література: Проаналізувати поєднання минулого і сучасного у творі О. Довженка «Зачарована Десна». Характеристика двох ліричних героїв: малого Сашка і зрілої людини.

Фізика: Ст. 147-152 тестові завдання. Проекти з теми : «Радіолокація» «Сстільниковий зв’язок» «Супутникове  телебачення».

Астрономія: 1. Фізичні характеристики зір. Звичайні зорі. Подвійні зорі. 2. Еволюція зір. Змінні зорі. Підготувати презентацію.

Хімія: Підготувати повідомлення: «Властивості альдегідів», «Якісні реакції альдегідів», «Добування, застосування етаналю, матаналю».

Англійська мова (Дишлюк Ю.В.): Підручник ст. 88 впр. 5 читати, перекладати. Підручник ст. 89  впр. 1 усно. Ст.90 впр. 2,3 письмово. Ст. 94 – написати лист.

Англійська мова (Марченко Е.В.)Написати статистичні листи. Interprise Student`s book Ст. 107 впр. 15. Ст. 129 впр. 20.

Інформатика (Гузар) Мультимедійні данні та їх опрацювання.

Інформатика (Гузар) . Новітні стилі інтер’єрів. Реферат. Інформатичний словничок.