Експериментальна база

ПАСПОРТ

ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 281

(2017-2018 н.р.)

 1. Повна назва навчального закладу

  Назва закладу освіти

  ПІБ директора

  ПІБ заступника, відповідального за інноваційну діяльність

  Контактний телефон

  Середня загальноосвітня школа № 281 Святошинського району м.Києва

  Цимбал

  Людмила

  Яківна

  Демчук

  Світлана

  Володимирівна

  405-03-01

  1. Рівень упровадження інновації регіональний.
  2. Нормативно-правова база (наказ МОН У, ДОНМС,ЗНЗ, дата і номер наказу) наказ № 473 від 01.009.2014 року Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) «Про організацію дослідно-еспериментальної роботи та затвердження звітів про результати дослідно-експериментальної роботи в навчальних закладах міста Києва», наказ № 208 від 19.09.2014 року Святошинського районного управління освіти «Про організхацію дослідно-еспериментальної роботи в середній загальноосвітній школі № 281».
  3. Термін впровадження експерименту 2014-2020 р.р.
  4. Тема експерименту: «Психолого-педагогічний супровід дітей зі зниженим зором у класах із інклюзивним навчанням в умовах загальноосвітньої школи»
  1. Основні мета і завдання

  Мета: Розробити, теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність створених умов психолого-педагогічного супроводу дітей зі зниженим зором у класах із інклюзивним навчанням в умовах загальноосвітньої школи.

  Завдання: 1.Провести аналіз законодавчої та нормативно-правової бази, загальної та спеціальної психолого-педагогічної літератури з проблем дослідження.

  2. Вивчити сучасний етап освітньої практики інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах України та держав Європи.

  3.Визначити й теоретично обґрунтувати структурні компоненти психолого-педагогічного супроводу учнів зі зниженим зором в умовах загальноосвітньої школи.

  4. Виділити основні етапи та розробити механізм дії психолого-педагогічного супроводу учнів зі зниженим зором в умовах загальноосвітньої школи.

  5. Здійснити моніторинг ефективності впровадження результатів дослідно-експериментальної роботи.

  6. За результатами експериментальної діяльності:

  • узагальнити одержаний досвід (провести науково-практичний семінар, круглий стіл),

  • розробити методичні рекомендації для психолого-педагогічного персоналу та методичні поради для батьків щодо здійснення психолого-педагогічного супроводу учнів зі зниженим зором в умовах загальноосвітнього навчального закладу..
  1. Напрями експериментальної роботи

  Основними напрямками психолого-педагогічного супроводу в навчальному закладі за результатами сучасних досліджень у галузі спеціальної педагогіки та психології є:

  • надання допомоги в розв’язанні проблем;

  • формування здорового способу життя;

  • розв’язання особистих проблем розвитку дитини;

  • вибір освітнього маршруту;

  • подолання проблем розвитку дитини;

  • гігієнічне нормування навантаження;

  • забезпечення послідовності в роботі з дитиною;

  • організація і проведення медико-психолого-педагогічних консиліумів.

  Від ефективності психолого-педагогічного супроводу дітей зі зниженим зором у класах з інклюзивним навчанням буде залежати успішність засвоєння ними відповідних загальнокультурних програм, профілактика та корекція відхилень індивідуального розвитку, соціальна адаптація і психологічний розвиток учнів у навчальному закладі, що сприятиме подоланню та профілактиці шкільної дезаптації, покращенню загальної та зорової працездатності, зменшенню труднощів у сприйманні навколишніх об’єктів, профілактиці втоми очей і пов’язаних із цим порушень зору.

  1. Етапи дослідно-експериментальної роботи:

  З.п.

  Етапи дослідно-експериментальної роботи

  Завдання, основні заходи

  Прогнозовані

  результати

  І. Підготовчий етап (вересень 2014 – червень 2015 р.р.

  1.Розробити документи необхідні для відкриття дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня;

  2. Проаналізувати результати вітчизняних та зарубіжних науково-практичних досліджень з питань виховання, навчання дітей зі зниженим зором;

  3. Вивчити законодавчу та нормативно-правову базу організації навчально-виховного процесу дітей зі зниженим зором;

  4. Визначити рівень розвитку дітей зі зниженим зором, які братимуть участь в експерименті;

  5. Здійснити адаптацію навчального середовища та шкільних приміщень з урахуванням особливостей психофізичного розвитку дітей;

  6. Придбати спеціальний, наочний та дидактичний матеріал для корекції вторинних відхилень;

  7. Ознайомити працівників школи з особливостями зорового сприймання дітей зі зниженим зором;

  8. Розробка психолого-педагогічних засад експериментальної програми щодо:

  -створення та підтримки позитивного мікроклімату в шкільному середовищі;

  -визначення форм і методів роботи з батьками, які виховують дітей зі зниженим зором та батьками здорових дітей;

  -підготовки педагогічного колективу до проведення дослідно-експериментальної роботи;

  -залучення фахівців для надання спеціальних освітніх послуг відповідно до особливостей розвитку дітей, соціального супроводу таких дітей та їх сімей;

  -організація перепідготовки педагогічних кадрів шляхом підвищення кваліфікації, тренінгів, консультацій для учасників експерименту.

  Визначення та теоретичне обґрунтування умов та етапів психолого-педагогічного супроводу учнів зі зниженим зором у загальноосвітній школі.

  удосконалення підготовки педагогічних кадрів для роботи в умовах інклюзивного навчання.

  адаптація навчального середовища та шкільних приміщень з урахуванням психофізичного розвитку дітей;

  підвищення рівня соціальної адаптованості учнів інклюзивних класів;

  створення скоординованої команди фахівців для здійснення психолого-педагогічного супроводу дітей зі зниженим зором в інклюзивних класах;

  гармонійний розвиток особистості дитини, оптимальні показники в навчанні та вихованні, соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей з порушеним зором.

  У процесі здобуття освіти разом зі здоровими однолітками будуть створені необхідні умови для координування зусиль школи, сім’ї, громадськості щодо комплексної реабілітації дітей даної нозології, в тому числі дітей-інвалідів.

  Реалізація експерименту дозволить виробити шляхи удосконалення підготовки педагогічних кадрів для роботи в умовах інклюзивного навчання

  ІІ. Практичний етап

  (вересень 2015-червень 2019 р.р.)

  1. Апробація та впровадження в практику роботи інноваційних навчальних методик, невід’ємною складовою яких є система реабілітаційних заходів.

  2. Підвищення кваліфікації та професійної майстерності вчителів для роботи з учнями зі зниженим зором.

  3. Підготовка методичних рекомендацій щодо психолого-педагогічного супроводу батьків, які виховують дітей зі зниженим зором, та батьків здорових дітей в контексті інклюзивного навчання.

  4. Моніторинг результативності експериментальної діяльності.

  5. Корекція експериментальних навчально-реабілітаційних планів, індивідуальних програм, інших структурних складових дослідження та в цілому структурно-функціональної моделі інклюзивного навчання.

  6. Проведення засідань “круглих столів”, науково-практичних семінарів, конференцій з питань інклюзивної освіти, зокрема, координування зусиль школи, сім’ї та громадськості щодо її впровадження, формування позитивного суспільного ставлення до дітей зі зниженим зором як до рівноправних громадян.

  7. Періодичний звіт науковому керівникові експерименту

  ІІІ. Узагальнюючий етап

  (вересень 2019 – травень 2020 р.р.)

  1. Кількісний та якісний аналіз результатів експериментального дослідження.

  2.Системне оцінювання результатів дослідження, підбиття підсумків, публікація результатів експерименту та доведення інформації про них до відома широкої громадськості.

  3. Моніторинг ефективності навчальних досягнень, соціальної адаптованості учнів зі зниженим зором, які навчаються в загальноосвітньому навчальному закладі.

  4. Підготовка та видання навчально-методичних, наочно-дидактичних матеріалів з питань інклюзивного навчання, електронних навчально-методичних комплексів батькам як активним учасникам навчально-реабілітаційного процесу.

  5. Проведення підсумкової науково-практичної конференції за результатами експерименту.

  1. Результати експериментально – дослідницької роботи

  У результаті проведених соціально-освітніх програм в школі було організовано:

  – контактну службу для підтримки батьків, які мають дітей з інвалідністю

  до якої входять: асистенти вчителя 5А, 5Г інклюзивних класів, психолог школи, соціальний педагог, класоводи спеціальних класів для дітей зі зниженим зором, які мають відповідну фахову освіту

  – ініціювали створення громадської ради з питань інклюзивної освіти в

  дошкільних та середніх закладах при Управлінні освіти, молоді та спорту Святошинської в місті Києві державної адміністрації.

  – активізували проведення соціально-роз’яснювальної роботи в ЗМІ з питань

  прав дітей з особливими освітніми потребами (виступи на каналах «1+1», «Інтер» педагогів і дітей спеціальних і інклюзивних класів);

  – школа є експериментальною базою для проведення всеукраїнських та

  регіональних програм з питань прав дітей з особливими освітніми потребами за участю інститутів громадянського суспільства, органів влади, експертів, батьків, інших зацікавлених осіб;

  – У 2017-2018 навчальному році відкрито 1 інклюзивний клас (1В), а продовжують працював ще 2 інклюзивні класи (6А і 6Г).

  – для мотивації дітей зі зниженим зором і здорових однолітків навчатися в

  інтегрованих умовах , в школі працює 6А інклюзивний клас з поглибленим вивченням предметів технічного (інженерного) циклу.(До класу відібрано обдарованих дітей до математики та навчається хлопчик аутист, глуха дитина та слабозора.)

  – працюємо над оновленням матеріально-технічної бази навчального

  закладу (облаштування «сенсорної кімнати») для підтримки та розвитку спеціальної та інклюзивної освіти в школі.

  1. Наукові керівники
  • Костюк Віктор Лернтійович, доктор юридичних наук, професор факультету правничих наук Національного університету «Києво – Могилянська академія», Почесний Голова Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Інститут реабілітації та соціальних технологій»;

  • Пасічник Ігор Демидович, доктор психологічних наук, ректор Національного університету «Острозька академія»

  • Рахуба Наталія Олександрівна, кандидат педагогічних наук, тифлопедагог спеціального дошкільного навчального закладу № 219 м.Києва.

  1. Статистичні дані:

  з.п.

  Кількість

  класів, задіяних у експерименті

  Кількість учнів,

  Кількість педагогів, які впроваджують експеримент.

  Психолог/

  соціальний педагог

  Усього педагогічних працівників

  Усього учнів у ЗНЗ

  1

  9 з них

  – 3 інклюзивні

  (1В,6А,6Г)

  6 спеціальних класів для дітей зі зниженим зором (1Г,2Г,3Г,4Г,7Г)

  121

  62

  59

  30

  Яловик Л.В.

  Морозова Т.М.

  75

  1139

  1. Друковані праці:

  з.п.

  ПІБ

  Назва (статті, методичної розробки тощо)

  Видання (№,рік,ст.)

  1

  Цимбал Л.Я.

  Освітня та соціальна реабілітація дітей з інвалідністю на уроках економіки.

  К.:ПВГОІ «ІР СТ Україна»-2013.- ст.145-148.

  2

  Цимбал Л.Я.

  Організація спеціальних класів для дітей з порушенням зору у системі соціального захисту в умовах соціальної держави: теоретико – правовий і практичний аспекти.

  К.:ПВГОІ «ІР СТ Україна»-2015.- ст.217-221.

  3

  Демчук С.В.

  Соціально-психологічна адаптація дітей з порушенням зору

  К.:ПВГОІ «ІР СТ Україна»-2015.- ст.222-22

  4

  Сьомова О.М.

  Інклюзивна освіта – має бути

  К.:ПВГОІ «ІР СТ Україна»-2015.- ст.237-241

  5

  Цимбал Л.Я.

  Право на освіту дітей з інвалідністю у системі середньої освіти: проблеми, законодавче регулювання та перспектив

  К.:ПВГОІ «ІР СТ Україна»-2016.- ст.130-134

  6

  Демчук С.В.

  Соціалізація дітей з вадами зору в умовах загальноосвітнього навчального закладу

  К.:ПВГОІ «ІР СТ Україна»-2016.- ст.135-138

  7

  Сьомова О.М.

  Індивідуальна навчальна програма дитини з особливими освітніми потребами

  К.:ПВГОІ «ІР СТ Україна»-2016.- ст.139-141.

  8

  Марченко Є.В. Зинчук Л.В.

  Инклюзивное образование: проблемы и перспективы

  К.:ПВГОІ «ІР СТ Україна»-2016.- ст.145-148.

  9

  Шиденко О.В.

  Соціальний захист дітей-інвалідів в Україні: проблеми освітньої реабілітаціїї

  К.:ПВГОІ «ІР СТ Україна»-2016.- ст.149-150.
  1. Наукові конференції, семінари у яких брали участь педагоги школи в 2016-2017 н.р.

  з.п.

  Назва заходу

  Дата та місце проведення

  Участь педагогічних працівників

  1

  Всеукраїнський (національний) круглий стіл на тему: «Удосконалення

  законодавства про освіту дітей з вадами: національний та міжнародний досвід»

  07.10.2016.

  ЗНЗ № 281

  27 учителі школи

  2

  Всеукраїнський (національний) круглий стіл на тему: «Право на працю у контексті Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю»

  09.-10.06.2017

  М.Івано-Франківськ

  Юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія»

  Цимбал Л.Я.

  Шиденко О.В.

  Бєлкіна О.В.

  Морозова Т.М.

  Смілянська М.М.

  Телятник А.Р.

  Поліщук Н.Г.

  3

  Всеукраїнський (національний) круглий стіл на тему: «Право на працю у контексті Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю»

  07-08.07.2017

  м.Суми

  Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ

  Цимбал Л.Я.

  Поліщук Н.Г.

  Шиденко О.В.

  Морозова Т.М.

  Телятник А.Р.

  4

  Всеукраїнська (національна) конференція на тему: «Проблеми реформування соціального захисту людей з інвалідністю»

  22.09.-23.09.2017

  М.Острог

  Навчально-науковий інститут ім.І.Малиновського Національного університету «Острозька академія»

  Цимбал Л.Я.

  Поліщук Н.Г.

  Шиденко О.В.

  14.Співпраця з науково-дослідними установами. Назва НДІ (копія угоди, якщо укладена)

  • Центр проблем імплементації Європейського соціального права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

  • Комунальне підприємство виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «Центр науково-освітніх інновацій та моніторингу»;

  • Кафедра тифлопедагогіки інституту корекційної педагогіки та психології НПУ ім. М.П. Драгоманова;

  • Всеукраїнською громадською організацією інвалідів «Інститут Реабілітації та соціальних технологій».

  15.Банк даних науковців, задіяних у навчально-виховному процесі ЗНЗ:

  П.І.Б.

  Наукове звання

  Посада

  Осн.

  працівник (сумісник)

  Місце постійної роботи

  Костюк Віктор Леонтійович

  Доктор юридичних наук, доцент, професор факульт.правн.наук на УКМА

  почесний голова Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Інститут реабілітації та соціальної технології»

  Верховна Рада

  Директор школи Л.Я.Цимбал

  Відповідальний за інноваційну діяльність С.В.Демчук

Долучайтесь до офіційних спільнот закладу


Facebook


Youtube